Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
* Thông tin bắt buộc Thông tin bắt buộc | Thông tin hiện ra trên hồ sơ Thông tin hiện ra trên hồ sơ | Thông tin không hiện ra trên hồ sơ Thông tin không hiện ra trên hồ sơ | Information for: ? : Hướng dẫn: di chuyển chuột lên biểu tượng Hướng dẫn: di chuyển chuột lên biểu tượng
Đăng kí
Mã bảo mật: * Thông tin bắt buộc Thông tin hiện ra trên hồ sơ Information for: Mã bảo mật: : Nhập mã bảo mật từ ảnh
Tên hiển thị: * Thông tin bắt buộc Thông tin không hiện ra trên hồ sơ
Tên đăng nhập: * Thông tin bắt buộc Thông tin hiện ra trên hồ sơ Information for: Tên đăng nhập: : Hãy nhập Tên đăng nhập hợp lệ.  Không dấu cách, nhiều hơn 2 kí tự và chứa 0-9,a-z,A-Z
Email: * Thông tin bắt buộc Thông tin không hiện ra trên hồ sơ Information for: Email: : Hãy nhập một địa chỉ email hợp lệ.
Mật khẩu: * Thông tin bắt buộc Thông tin không hiện ra trên hồ sơ Information for: Mật khẩu: : Hãy nhập Mật khẩu hợp lệ.  Không dấu cách, nhiều hơn 6 kí tự và chứa 0-9,a-z,A-Z
Xác nhận mật khẩu: * Thông tin bắt buộc Thông tin không hiện ra trên hồ sơ
Trường / đơn vị: * Thông tin bắt buộc Thông tin hiện ra trên hồ sơ Information for: Trường / đơn vị : Trường bạn đang học hoặc đơn vị bạn đang làm việc
 
* Thông tin bắt buộc Thông tin bắt buộc | Thông tin hiện ra trên hồ sơ Thông tin hiện ra trên hồ sơ | Thông tin không hiện ra trên hồ sơ Thông tin không hiện ra trên hồ sơ | Information for: ? : Hướng dẫn: di chuyển chuột lên biểu tượng Hướng dẫn: di chuyển chuột lên biểu tượng