Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
Đảo ngược (Reverse) In E-mail
(0 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
21/04/2008
Bài Reverse (Đảo ngược)
Giả sử có một máy hai phép toán Two-Operation Machine (gọi tắt là TOM) với 9 thanh ghi, được đánh số từ 1 đến 9. Mỗi thanh ghi lưu một số nguyên không âm trong khoảng 0…1000.
Máy thực hiện hai phép toán sau:

Một chương trình TOM bao gồm một tập hợp các giá trị khởi tạo cho các thanh ghi và một loạt các phép toán. Cho một số nguyên N (0 ≤ N ≤ 255), hãy tạo một chương trình TOM, in ra chuỗi các số nguyên giảm dần N, N-1, N-2, …, 0. Yêu cầu số các phép toán S liên tiếp nhau lớn nhất càng nhỏ càng tốt.
Ví dụ về một chương trình TOM và được thực hiện với N=2.

Các dữ liệu vào được đánh số từ 1 đến 16 và đặt trên máy chủ.
Input:
- Dòng thứ nhất bao gồm một số nguyên K, chỉ ra số hiệu của bộ test.
- Dòng thứ hai là số nguyên N
Output:
Dòng thứ nhất là chuỗi ″FILE reverse K″, trong đó K là số hiệu của bộ test.
Dòng tiếp theo gồm 9 giá trị khởi tạo cho các thanh ghi, được phân tách bởi dấu cách và theo thứ tự thanh ghi 1, thanh ghi 2,..
Các dòng còn lại là danh sách các phép toán đựơc thực hiện, mỗi phép toán một dòng. Do đó dòng thứ ba là phép toán được thực hiện đầu tiên. Dòng cuối cùng sẽ là phép toán in ra số 0. Mỗi dòng phải là phép toán hợp lệ và được định dạng như ví dụ
Ví dụ:
Input:

1
2
Output:

Cho điểm
Điểm của mỗi bộ test sẽ dựa trên độ chính xác và độ tối ưu của chương trình TOM
Độ chính xác 20%
Một chương trình TOM là chính xác nếu nó thực hiện không quá 131 phép toán S liên tục và các giá trị được in ra đúng (gồm N+1 số nguyên, bắt đầu là N, kết thúc là 0). Nếu bất kỳ phép toán S nào gây ra tràn thanh ghi, chương trình TOM coi như sai.
Độ tối ưu: 80%
Độ tối ưu của một chương trình TOM chính xác được đo bằng số các phép toán S liên tiếp lớn nhất, con số này càng nhỏ càng tốt. Điểm sẽ dựa trên sự khác nhau giữa chương trình TOM của bạn với chương trình TOM tốt nhất được biết.
 
< Trước   Tiếp >