Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
Twofive In E-mail
(0 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
21/04/2008

Twofive

Bài toán

Các thông tin giữa ông già Noel và người giúp việc của ông được mã hóa bằng ngôn ngữ 25. Bảng chữ cái 25 cũng giống bảng chữ cái Latin nhưng thiếu ký tự 'Z' nghĩa là bảng chữ cái 25 chứa 25 ký tự Latin từ 'A' đến 'Y' theo đúng tứh tự như trong bảng chữ cái Latin. Mỗi từ trong ngôn ngữ 25 chứa 25 ký tự khác nhau. Một từ có thể được viết trong một bảng kích thước 5x5 với các hàng được điền trước, ví dụ từ ADJPTBEKQUCGLRVFINSWHMOXY được viết như sau:

Một từ theo đúng chuẩn ngôn ngữ 25 có các ký tự nằm trên các hàng và các cột theo thứ tự tăng dần. Do đó từ ADJPTBEKQUCGLRVFINSWHMOXY là một từ chuẩn, trong khi đó từ ADJPTBEGQUCKLRVFINSWHMOXY lại không chuẩn vì thứ tự tăng dần ở cột thứ hai và cột thứ ba bị phá vỡ.

Ông già tuyết có một cuốn từ điển. Cuốn từ điển của ông chứa danh sách các từ chuẩn theo ngôn ngữ 25 xếp theo thứ tự tăng dần với số tứh tự bắt đầu từ 1. Ví dụ, trong từ điển, từ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY là từ số 1 và từ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUTVWXY là từ số 2. Từ số 2 được tạo thành do U và T thay đổi vị trí cho nhau trong từ số 1.

Nhưng điều bất lợi là cuốn từ điển lại quá lớn. Hãy viết chương trình xác định số thứ tự của một từ tuỳ ý và tìm từ tương ứng với số thứ tự cho trước. Cuốn từ điển chứa tối đa không quá 231 từ.

Input

Input là một tệp có tên twofive.in và gồm hai dòng. Dòng đầu tiên chứa một chuỗi chỉ gồm một ký tự 'W' hoặc 'N'. Nếu dòng đầu tiên chứa ký tự 'W' thì dòng thứ hai sẽ chứa một từ chuẩn theo ngôn ngữ 25 là một chuỗi gồm 25 ký tự. Nếu dòng thứ nhất chứa ký tự 'N' thì dòng thứ hai sẽ chứa một số thứ tự của một từ chuẩn theo ngôn ngữ 25.

Output

Output là một tệp có tên twofive.out và chỉ chứa một dòng. Nếu dòng thứ hai của input chứa một từ chuẩn theo ngôn ngữ 25 thì dòng này sẽ chứa số thứ tự của từ đó. Nếu dòng thứ hai của input chứa số thứ tự của một từ chuẩn theo ngôn ngữ 25 thì dòng này sẽ chứa từ tương ứng với số thứ tự đó.

Ví dụ

Input và Output

 
< Trước   Tiếp >