Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
Depot - Kho hàng In E-mail
(5 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
21/04/2008

Kho hàng

Bài toán

Một công ty công nghệ cao có một kho hàng lớn hình chữ nhật. Kho hàng có một người quản lý và một công nhân vận hành. Các cạnh của kho hàng theo thứ tự được gọi là cạnh trái, trên, phải và dưới. Diện tích kho hàng được chia thành các ô vuông bằng nhau theo các hàng và các cột. Các hàng được đánh số từ đỉnh bằng các số nguyên 1,2,..., và các cột được đánh số bắt đầu từ bên trái bắt đầu từ 1,2,...

Kho hàng có các container dùng để chứa các thiết bị kỹ thuật có giá trị không cao. Mỗi container cũng được đánh số khác nhau. Mỗi container nằm gọn trong một ô vuông sàn kho. Kho hàng đủ lớn để số container được đưa đến luôn nhỏ hơn số ô vuông sàn kho. Các container không được đưa ra khỏi kho hàng mà chỉ có các container mới được đưa đến. Cửa vào kho hàng ở góc trên bên trái.

Người công nhân xếp các container quanh cửa kho sao cho anh ta có thể tìm chúng theo số đánh. Anh ta dùng cách sau.

Giả sử, container tiếp theo được đưa vào có số hiệu là k. Người công nhân đi dọc theo hàng thứ nhất từ bên trái để tìm container có số nhỏ hơn k. Nếu không tìm thấy container đó, thì container k sẽ được xếp ngay vào sau container cuối cùng trong hàng thứ nhất. Nếu tìm thấy container l nhỏ hơn k thì l sẽ được thay bằng kl được đưa vào hàng tiếp theo. Nếu người công nhân đi đến hàng không chứa container nào, thì k sẽ được đưa vào vị trí đầu tiên bên trái của hàng đó.

Giả sử các container 3,4,9,2,5,1 được đưa đến kho theo thứ tự này thì chúng sẽ được xếp như sau.

1 4 5

2 9

3

Người quản lý đến chỗ người công nhân và nói với anh ta như sau:

Người quản lý: Container 5 có đến trước container 4 không?

Người công nhân: Không thể có điều đó.

Người quản lý: Vậy thì thứ tự đưa container đến theo vị trí xếp như thế nào?

Người công nhân: Ví dụ, các container có thể đưa đến kho theo thứ tự 3,2,1,4,9,5 hoặc 3,2,1,9,4,5 hoặc theo một trong 14 thứ tự khác.

Hãy giúp người quản lý viết chương trình từ cách sắp xếp container cho trước, hãy tính các thứ tự đưa container đến kho.

INPUT

Tệp input có tên là depot.in. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên R: chỉ số hàng có container. R dòng sau đó chứa thông tin về các hàng 1,...,R bắt đầu từ trên đỉnh. Dòng đầu tiên trong số các dòng đó chứa số M chỉ số container trong hàng đó. Sau đó đến  M số nguyên chỉ số đánh trên container bắt đầu từ bên trái hàng. Số đánh trên container I thỏa mãn 1 £ I £ 50. N là số container trong kho hàng với 1 <= N  <= 13.

OUTPUT

Tệp output có tên là depot.out. Tệp output chứa số dòng tướng ứng với số khả năng đưa hàng đến kho. Mỗi dòng trong số đó chứa N số nguyên chỉ số đánh trên container  theo thứ tự đưa đến kho được mô tả trên dòng đó.

Ví dụ

 

INPUTS và OUTPUTS

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:          

                     
 
< Trước