Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
B4. Bộ sưu tập In E-mail
(2 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
20/06/2008

Bài 4. Bộ sưu tập                                                         Tên chương trình: COLLECT.PAS

Một bộ sưu tập tiền xu cổ được coi là có giá trị phải gồm không ít hơn  đồng tiền vàng,  đồng tiền bạc và  đồng tiền đồng.

Bộ sưu tập ban đầu của Alibaba có một số lượng nhất định các đồng tiền vàng, bạc và đồng nhưng chưa phải là một bộ sưu tập có giá trị. Tại Trụ sở của Hiệp hội những người sưu tầm tiền cổ có đặt một máy đổi tiền để giúp hội viên đổi được các bộ sưu tập có giá trị. Tuy nhiên, máy đổi chỉ hỗ trợ việc đổi tiền trọn gói theo quy tắc đổi gói ()  lấy gói () đồng tiền. Các quy tắc đổi tiền khác nhau từng đôi một, được gán số hiệu tuần tự 1,2,3, . . . và được công bố trước. Hội viên có thể tạo gói tiền thích hợp từ bộ sưu tập của mình để thực hiện việc đổi tiền. Số lần đổi tiền là không hạn chế, tuy nhiên, để ngăn chặn việc đầu cơ, Hiệp hội quy định mỗi hội viên không được giữ quá 4 đồng tiền mỗi loại. Các đồng tiền nhận được sau mỗi lần đổi được gộp lại với các đồng tiền mà hội viên đang có để thành một bộ sưu tập mới và có thể được sử dụng để đổi trong những lần sau nếu cần.

Yêu cầu: Cho biết số lượng các đồng tiền vàng, bạc, đồng mà Alibaba có ban đầu và các quy tắc đổi tiền. Hãy chỉ ra một phương án đổi tiền nào đó để Alibaba có được bộ sưu tập có giá trị. Dữ liệu vào đảm bảo luôn có phương án.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản COLLECT.INP:

·         Dòng đầu ghi 6 số nguyên không âm ;

·         Các dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 6 số nguyên không âm xác định một quy tắc đổi tiền.

Kết quả: Đưa ra file văn bản COLLECT.OUT một dòng ghi dãy số hiệu các quy tắc theo thứ tự đã sử dụng trong phương án đổi tiền.

Các số trên một dòng của file dữ liệu và file kết quả đặt cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

COLLECT.INP

 

COLLECT.OUT

4 0 1 3 3 3

1 0 1 0 2 2

0 1 1 0 0 3

2 0 1 1 2 3

1 0 0 1 1 0

 

3  4

 

 
< Trước