Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
A2. Thông báo mật In E-mail
(2 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
03/01/2009

Bài 2. Thông báo mật                                                    Tên chương trình: IMAGE.PAS

Một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng Internet để truyền tin cho nhau. Một trong các hình thức thường được dùng để che dấu nội dung của thông tin được truyền là dấu thông tin trong các bức tranh và gửi nó như gửi các ảnh thông thường. Cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa xác định được cách giám định một bức tranh của một nhóm tội phạm có chứa thông báo mật hay không. Bức tranh chứa thông báo mật nếu xâu bit biểu diễn nó chứa “chữ ký” S là một xâu gồm 4*N bit cho trước (0 < N ≤ 250). Để giải mã thông báo mật được che dấu, cần xác định số lần xuất hiện chữ ký trong tranh. Các đoạn xâu bit chữ ký trong tranh có thể giao nhau. Tranh được biểu diễn dưới dạng dãy chữ số trong hệ đếm cơ số 16. Chữ ký S được ghi nhận dưới dạng dãy gồm N chữ số của hệ đếm cơ số 16.

Ví dụ, chữ ký ‘BF’ xuất hiện 2 lần trong bức tranh ‘6BF7F510F’ :

           BF ® 10111111

                 ;  u :

6BF7F510F ® 011010111111011111110101000100001111

                        9  v  8

                  BF ® 10111111

Nhắc lại: Trong hệ đếm cơ số 16 sử dụng các chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Mỗi chữ số trong hệ đếm này được biểu diễn bởi 4 bit:

Chữ số

Biểu diễn

Chữ số

Biểu diễn

Chữ số

Biểu diễn

Chữ số

Biểu diễn

0

1

2

3

0000

0001

0010

0011

4

5

6

7

0100

0101

0110

0111

8

9

A

B

1000

1001

1010

1011

C

D
E
F

1100

1101

1110

1111

Yêu cầu: Cho chữ ký S và tranh. Hãy xác định số lần xuất hiện của chữ ký này trong tranh. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản IMAGE.INP:

·         Dòng đầu tiên chứa xâu chữ ký S;

·         Dòng thứ 2 chứa thông tin về bức tranh dưới dạng dãy gồm không quá 40 000 chữ số của hệ đếm cơ số 16.

Kết quả: Đưa ra file văn bản IMAGE.OUT một số nguyên là số lần xuất hiện chữ ký trong tranh.

Ví dụ:

IMAGE.INP

 

IMAGE.OUT

BF

 

2

6BF7F510F

 

 

 
< Trước   Tiếp >