Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
Diễn đàn arrow Thư viện arrow Bài viết arrow Khác arrow Hướng dẫn tạo bài tập cho IOITRAIN
Hướng dẫn tạo bài tập cho IOITRAIN In E-mail
(6 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
25/03/2008

Hướng dẫn tạo bài tập cho IOITRAIN

Tạo bài mới

Giao diện

Khi là problem setter cho SPOJ, trên bảng điều khiển của bạn sẽ có thêm một menu như ô màu đỏ dưới đây:

Tạo bài

Để bắt đầu tạo bài mới, truy cập địa chỉ:

http://spoj.pl/problems/add

Bạn sẽ gặp giao diện sau:

Các thông tin về bài toán của bạn:

 • Problem code: mã bài, gồm 8 ký tự in hoa. Khi đã tạo, bạn sẽ không thay đổi được. Ví dụ: V8SCORE, V8ORG,…
 • Problem name: tên bài, bạn có thể đánh tiếng Việt unicode. Ví dụ: “Chấm điểm”,…
 • Co-authored by: chọn group để chia sẻ quyền quản lý bài. Để tạo bài cho IOITRAIN, bạn chọn group 378:

 • Source code limit: giới hạn mã nguồn của chương trình, tính theo bytes
 • Assesment type: cách thức chấm điểm. Để tạo bài cho IOITRAIN bạn đánh dấu chọn “maximise score”:

 • Checker: máy chấm
 • Placement in main problemset: chọn nơi đặt vào hệ thống bài của trang chủ spoj (spoj.pl). Nếu bạn tạo bài bằng tiếng Anh, hoặc song ngữ Anh/Việt, có thể chọn classical hoặc partial score.
 • Testable: đã test được chưa? Để trống nếu bạn chưa muốn mọi người nộp bài (vì test chưa hoàn chỉnh,…)
 • Available for use in 3rd party contests: cho phép các contest khác sử dụng bài của mình. Để trống nếu không cần thiết.
 • Problem body: Mã html cho nội dung bài toán

Một số tag thường dùng (nếu bạn chưa quen sử dụng html)

 •  
  1. <p>: đoạn văn. Các đoạn văn sẽ được phân cách dòng với nhau.
   • Ví dụ: <p>Đoạn văn 1</p>.
  2. <ul>: danh sách <li>: một chỉ mục trong danh sác
   • Ví dụ: <ul> <li>Dòng 1</li> <li>Dòng 2</li></ul>
  3. <b>: chữ đậm
   • Ví dụ: <b>thi quốc gia</b>
  4. <i>: chữ nghiêng
   • Ví dụ: <i>thi quốc gia</i>
  5. <pre>: chữ giữ nguyên định dạng. Khi sử dụng thẻ này, các vị trí xuống dòng sẽ được dữ nguyên như khi bạn viết.
   • Ví dụ:

<pre>

<b>Dữ liệu</b>

3

1 2 3

</pre>

 •  
  1. Ký hiệu đặc biệt: “≤” dấu <=, "&ge ;  " dấu >=
   • Ví dụ : 1 &le ; n &le ; 100
  2. <sub> : chữ nằm phía dưới
   • Ví dụ : a<sub>i</sub>    
  3. <sup> : chữ nằm phía trên
   • Vì dụ : n<sup>2</sup>

 

Đoạn html mẫu cho bài NKINV:

<p>Cho một dãy số a<sub>1</sub>.. a<sub>N</sub>. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và a<sub>u</sub> > a<sub>v</sub>. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.</p>

<h3>Dữ liệu</h3>

<ul>

<li>Dòng đầu ghi số nguyên dương N.

<li>N dòng sau mỗi dòng ghi một số a<sub>i</sub> ( 1 ≤ I ≤ N ).

</ul>

<h3>Kết qủa</h3>

<p>Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

<h3>Giới hạn</h3>

<ul>

<li>1 ≤ N ≤ 60000

<li>1 ≤ a<sub>i</sub> ≤ 60000

</ul>

<h3>Ví dụ</h3>

<pre>

<b>Dữ liệu:</b>

3

3

1

2

<b>Kết qủa</b>

2

</pre>

·          Dynamic content: dùng nội dung động. Bạn sẽ được dùng Smarty để đọc các biến môi trường của SPOJ. Có thể dùng trong trường hợp muốn tạo bài toán nhiều ngôn ngữ, vì dụ: bài NKMARS. Để trống nếu không cần thiết.

·          Master judge for multiple data sets: để tạo bài cho IOITRAIN, chọn “Score is % of correctly solves sets”:

 • Available languages: Các ngôn ngữ cho phép nộp bài. Không thay đổi nếu không cần thiết.

 • Nhấn nút Create để tạo bài mới!

Chú ý: bạn nên dùng nút create để tạo bài mới trước và nhập nội dung & test sau.

 

 

Upload tests:

Sau khi tạo bài mới, sẽ có thêm các lựa chọn sau trong phần biên soạn bài:

 

 • Problem test sequence: dãy các test bạn muốn sử dụng
 • Add-modify test case: thêm test mới hoặc điều chỉnh test cũ
 • Input file, output file: chọn file input, output từ đĩa cứng của bạn
 • Test case time limit[s]: giới hạn thời gian (SPOJ không có chức năng giới hạn bộ nhớ)
 • Change judge prog: use stored: chọn chương trình chấm. Sử dụng
  • Ignores extra whitespaces: nếu output luôn là duy nhất. Các khoảng trắng, dấu xuống dòng dư trong output sẽ được bỏ qua
  • Ignores FP rounding up to: nếu muốn so sánh số thực với độ chính xác cho phép
  • Hoặc: tải chương trình chấm của bạn (chẳng hạn khi output không duy nhất cho mỗi dữ liệu vào). Chương trình chấm thường được viết bằng C++.

 • Rejudge submission range: chấm lại các bài có ID trong một khoảng cho trước

Sau khi hoàn thành việc biên soạn bài, upload tests, ấn “modify” để cập nhật.

Có thể bạn sẽ còn trở lại trang biên soạn bài nhiều lần (trong trường hợp đề bài, test không chính xác…) khi đó hãy sử dụng địa chỉ:

http://spoj.pl/problems/mã_bài/edit

Thêm bài vào hệ thống IOITRAIN:

Các problem setter của IOITRAIN có thể truy cập vào địa chỉ:

https://www.spoj.pl/IOITRAIN/edit/

hoặc ấn vào đường link “Edit contest” khi truy cập IOITRAIN:

Ở cuối trang, sẽ có ô “add problem” như sau:

 • Problem: chọn mã bài bạn vừa tạo
 • Visible from, submissions from, submissions till: để mặc định nếu không cần thiết thay đổi.
 • Info: thông tin thêm về bài, quy cách hiện tại như sau: số đầu tiên là hệ số điểm của bài (ví dụ: 1, 1.5, 2), tiếp theo là một chuỗi, là đường link đến topic thảo luận trên forum vnoi.info (để trống nếu chưa có)
  • Ví dụ:

1 http://vnoi.info/vn/forum/spoj_vn/nkbusd/view.pas

 • set: problem set con. Để “main” nếu không cần thiết thay đổi.

Nhấn Add để thêm bài của bạn vào hệ thống IOITRAIN.

Xem thông tin bài nộp:

Bạn sẽ có quyền xem thông tin về các chương trình nộp bài của mình. Nếu bài bạn có quyền quản lý, bạn sẽ được phép click vào các đường link:

 • Cột ID chương trình: xem mã nguồn
 • Cột mem: xem output của chương trình
 • Cột ngôn ngữ (PAS fpc/C++): xem kết quả chi tiết từng test
 
< Trước   Tiếp >