Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
Kết quả In E-mail
(9 votes)
Người viết: Ngô Minh Đức   
08/04/2008
Kết quả kỳ thi tin học quốc gia 2008
 
25 Nguyễn Đăng Khoa 01.05.01 14/03/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Thoại Ngọc Hầu 
26 Phạm Trần Đăng Khoa 01.05.02 15/04/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 THPT Thoại Ngọc Hầu 
27 Hoàng Tr-ờng Long 01.05.03 13/09/1991 Kinh Nam Tin học 7.75 11 THPT Thoại Ngọc Hầu 
28 Lê Trần Nhật Quang 01.05.04 27/08/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Thoại Ngọc Hầu 
29 Vũ Nhật Thành 01.05.05 03/11/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Thoại Ngọc Hầu 
01.05.06 06/11/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 THPT Thoại Ngọc Hầu 
41 Lê Văn Tinh 01.07.05 07/09/1989 Kinh Nam Lịch sử 9.75 12 THPT Vọng Thê 
20 Võ Anh Duy 02.05.01 15/12/1991 Kinh Nam Tin học 6 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
21 Đặng Văn Đức 02.05.02 12/02/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
22 Nguyễn Hoàng Ph-ơng 02.05.03 13/01/1991 Kinh Nam Tin học 3.75 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
23 Bùi Xuân Thiện 02.05.04 05/07/1991 Kinh Nam Tin học 5.5 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
24 Nguyễn Lâm Vũ Tuấn 02.05.05 02/03/1990 Kinh Nam Tin học 7 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
25 Nguyễn Hồng Yến 02.05.06 01/09/1991 Kinh Nữ Tin học 3.25 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
23 Nguyễn Hồng Ch-ơng 03.05.01 01/12/1990 Kinh Nam Tin học 7.5 12 THPT Chuyên Bạc Liêu 
24 Quách Ngọc Ph-ớc 03.05.02 23/02/1990 Kinh Nam Tin học 7 12 THPT Chuyên Bạc Liêu 
25 Phạm Văn Tạo 03.05.03 01/01/1991 Kinh Nam Tin học 9.25 11 THPT Chuyên Bạc Liêu 
26 Hoàng Đức Thiện 03.05.04 20/09/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 THPT Chuyên Bạc Liêu 
27 Quách Thanh Tuấn 03.05.06 08/12/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Bạc Liêu 
28 L-u Minh Tuấn 03.05.05 15/03/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Bạc Liêu 
25 Nguyễn Bình D-ơng 04.05.01 08/07/1990 Kinh Nam Tin học 9 12 THPT Chuyên Bắc Giang 
04.05.02 29/10/1991 Kinh Nữ Tin học 0 11 THPT Chuyên Bắc Giang 
27 Vũ Thị Liên 04.05.03 08/01/1990 Kinh Nữ Tin học 13.25 K.Khích 12 THTP Chuyên Bắc Giang 
28 Nguyễn Minh Nam 04.05.04 15/11/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT Chuyên Bắc Giang 
29 Tạ Trung Sơn 04.05.05 09/06/1991 Kinh Nam Tin học 3.75 11 THPT Chuyên Bắc Giang 
30 Nguyễn Ngọc Trung 04.05.06 21/12/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 THPT Chuyên Bắc Giang 
25 Nguyễn Việt C-ờng 06.05.01 27/12/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 THPT Chuyên 
26 Quản Ngọc C-ờng 06.05.02 21/02/1990 Kinh Nam Tin học 5 12 THPT Chuyên 
27 Đào Thành Đạt 06.05.03 06/07/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên 
28 Hồ Quốc Huy 06.05.04 20/06/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên 
29 Lê Thế L-u 06.05.05 22/05/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 THPT Chuyên 
30 Nguyễn Sách Sơn 06.05.06 22/07/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 THPT Chuyên 
25 Đặng Nhất Duy 07.05.01 14/08/1991 Kinh Nam Tin học 11 11 THPT Chuyên Bến Tre 
26 Trần Sơn Hải 07.05.02 02/03/1991 Kinh Nam Tin học 9.5 11 THPT Chuyên Bến Tre 
27 Võ Tiết Huy 07.05.03 10/04/1990 Kinh Nam Tin học 7.75 12 THPT Chuyên Bến Tre 
28 Tạ Quang Phúc 07.05.04 02/11/1991 Kinh Nam Tin học 6.5 11 THPT Chuyên Bến Tre 
29 Phan Minh Tài 07.05.05 10/04/1990 Kinh Nam Tin học 5.5 12 THPT Chê Guêvara 
30 Võ Nguyễn Quốc Thái 07.05.06 14/06/1990 Kinh Nam Tin học 10 12 THPT Chuyên Bến Tre 
25 Nguyễn Hữu Nghĩa 08.05.01 09/07/1990 Kinh Nam Tin học 0. 12 THPT Võ Minh Đức 
26 Võ Ph-ớc Thành 08.05.02 26/09/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Hùng V-ơng 
27 Nguyễn Hoài Th-ơng 08.05.03 09/01/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên Hùng V-ơng 
22 Cao Văn An 11.05.01 10/08/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT chuyên Trần H-ng Đạo 
23 Nguyễn An 11.05.02 20/11/1990 Kinh Nam Tin học 9 12 THPT chuyên Trần H-ng Đạo 
24 Ngô Phan Gia Bảo Chí 11.05.03 08/10/1991 Kinh Nam Tin học 14.25 Ba 11 THPT chuyên Trần H-ng Đạo 
25 Nguyễn Trọng Tín 14.05.05 18/02/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT chuyên Lý Tự Trọng 
26 Nguyễn Đình Khánh 14.05.01 25/09/1990 Kinh Nam Tin học 7 12 THPT chuyên Lý Tự Trọng 
27 Ký Quốc Việt 14.05.06 20/10/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT chuyên Lý Tự Trọng 
28 Trần Trọng Phúc 14.05.02 06/12/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 THPT chuyên Lý Tự Trọng 
29 Nguyễn Nhật Quang 14.05.03 17/12/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT chuyên Lý Tự Trọng 
30 Lê Phi Thông 14.05.04 14/02/1990 Kinh Nam Tin học 12.5 K.Khích 12 THPT chuyên Lý Tự Trọng 
25 Đặng Cao Kỳ 15.05.01 09/02/1990 Kinh Nam Tin học 16 Nhì 12 Lê Quý Đôn 
26 Nguyễn Đức Liêm 15.05.02 17/10/1991 Kinh Nam Tin học 8.5 11 Lê Quý Đôn 
27 Thái Hồng Phúc 15.05.03 14/04/1991 Kinh Nam Tin học 15.5 Ba 11 Lê Quý Đôn 
28 Nguyễn Bá Cảnh Sơn 15.05.04 12/02/1990 Kinh Nam Tin học 19 Nhì 12 Lê Quý Đôn 
29 Đinh Đức Thọ 15.05.05 09/04/1990 Kinh Nam Tin học 17.25 Nhì 12 Lê Quý Đôn 
30 Phan Thành Trung 15.05.06 18/02/1991 Kinh Nam Tin học 7. 11 Lê Quý Đôn 
25 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 16.05.01 14/11/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên Nguyễn Du 
26 Trần Thế Quân 16.05.02 18/12/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên Nguyễn Du 
27 Tăng Hải Ngọc Sơn 16.05.03 24/12/1991 Kinh Nam Tin học 7 11 THPT Chuyên Nguyễn Du 
15 Nguyễn Hiến 17.05.01 06/09/1990 Kinh Nam Tin học 4.5 12 THPT Phạm Văn Đồng 
16 Trần Thanh Long 17.05.02 09/06/1989 Kinh Nam Tin học 4.5 12 THPT Chu Văn An 
17 Nguyễn Đình Quang 17.05.04 29/09/1991 Kinh Nam Tin học 9.25 11 THPT Krông Nô 
18 Nguyễn Tú Nam 17.05.03 21/06/1991 Kinh Nam Tin học 6.25 11 THPT Chu Văn An 
18 Trần Mai Thế Ân 19.05.01 03/01/1990 Kinh Nam Tin học 13.25 K.Khích 12 THPT chuyên L-ơng Thế Vinh 
19 Vũ Thế Khanh 19.05.02 22/10/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 THPT chuyên L-ơng Thế Vinh
20 Nguyễn Thị Diễm Kiều 19.05.03 24/06/1990 Kinh Nữ Tin học 9.5 12 THPT chuyên L-ơng Thế Vinh 
21 Nguyễn Thái Long 19.05.04 07/08/1990 Kinh Nam Tin học 18.75 Nhì 12 THPT chuyên L-ơng Thế Vinh 
22 Đặng Hoàng Thông 19.05.05 03/03/1990 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 12 THPT chuyên L-ơng Thế Vinh 
23 Nguyễn Hoàng Trung 19.05.06 26/11/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT chuyên L-ơng Thế Vinh 
25 Phạm Bảo Châu 20.05.01 16/08/1991 Kinh Nam Tin học 9.25 11 thị xã Sa Đéc 
26 Nguyễn Hữu Hoàng 20.05.02 21/01/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 thị xã Cao Lãnh 
27 Nguyễn Hoàng Việt Khánh 20.05.03 01/03/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 thị xã Cao Lãnh 
28 Nguyễn Hoàng Phong 20.05.04 21/08/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 Kỹ thuật 
29 Nguyễn Thanh Thống 20.05.05 22/06/1991 Kinh Nam Tin học 12.5 K.Khích 11 thị xã Cao Lãnh 
30 Lê Hoàng Việt 20.05.06 14/09/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 thị xã Cao Lãnh 
25 Lê Minh Hiếu 21.05.01 07/03/1990 Kinh Nam Tin học 10.5 12 THPT Hùng V-ơng 
26 Nguyễn Quang Nghị 21.05.04 09/06/1991 Kinh Nam Tin học 3.5 11 THPT Hùng V-ơng 
27 Lê Trung Hiếu 21.05.02 24/03/1990 Kinh Nam Tin học 9.75 12 THPT Hùng V-ơng 
28 Bùi Quang H-ng 21.05.03 24/09/1991 Kinh Nam Tin học 3.5 11 THPT Hùng V-ơng 
29 Mai Quang Thái 21.05.05 31/03/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 THPT Hùng V-ơng 
25 Lê Ngọc Anh 23.05.01 21/05/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 Chuyên Hà Nam 
26 Nguyễn Thị Minh Ph-ơng 23.05.02 28/10/1990 Kinh Nữ Tin học 3.75 12 Chuyên Hà Nam 
27 Nguyễn Thanh Tùng 23.05.03 17/05/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 Chuyên Hà Nam 
28 Nguyễn Hoàng Việt 23.05.04 28/10/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 Chuyên Hà Nam 
29 Nguyễn Đình Bình 23.05.05 13/04/1991 Kinh Nam Tin học 7 11 Chuyên Hà Nam 
30 Nguyễn Văn Khuôn 23.05.06 05/08/1991 Kinh Nam Tin học 6.25 11 Chuyên Hà Nam 
25 Nguyễn Hoàng Nghĩa 24.05.04 13/03/1990 Kinh Nam Tin học 19 Nhì 12 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 
26 Nguyễn Quang Anh 24.05.02 02/09/1991 Kinh Nam Tin học 10 11 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 
27 Đồng Tuấn Anh 24.05.01 04/08/1990 Kinh Nam Tin học 9.25 12 THPT Chu Văn An 
28 Nguyễn Hồng V-ơng 24.05.06 07/10/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Trần Nhân Tông 
29 Nguyễn Tuấn Thành 24.05.05 19/05/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 
30 Trần Huy H-ng 24.05.03 17/08/1990 Kinh Nam Tin học 3.75 12 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 
25 Nguyễn Thành Đạt 25.05.01 23/10/1990 Kinh Nam Tin học 20 Nhất 12 Chuyên Nguyễn Huệ 
26 Vũ Ngọc Quang 25.05.04 25/08/1990 Kinh Nam Tin học 17 Nhì 12 Chuyên Nguyễn Huệ 
27 Ngô Ngọc Đức 25.05.02 04/08/1990 Kinh Nam Tin học 12.5 K.Khích 12 Chuyên Nguyễn Huệ 
28 Lê Thị Thuý 25.05.05 11/11/1991 Kinh Nữ Tin học 18.5 Nhì 11 Chuyên Nguyễn Huệ 
29 L-ơng Thanh Tùng 25.05.06 18/10/1991 Kinh Nam Tin học 7 11 Chuyên Nguyễn Huệ 
30 Nguyễn Công Đức 25.05.03 03/04/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 Chuyên Nguyễn Huệ 
25 Nguyễn Ngọc An 26.05.01 29/10/1990 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 12 Chuyên tỉnh 
26 Nguyễn Hữu Quyền Anh 26.05.02 01/01/1991 Kinh Nam Tin học 8.75 11 Chuyên tỉnh 
27 L-ơng Anh Duy 26.05.03 09/08/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 Chuyên tỉnh 
26.05.04 30/06/1991 Kinh Nam Tin học 9.75 11 Chuyên tỉnh 
29 Nguyễn Hữu Tiến Quang 26.05.05 27/10/1990 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 12 Chuyên tỉnh 
30 Nguyễn Sỹ Trình 26.05.06 05/08/1990 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 12 Chuyên tỉnh 
25 Hà Minh Đức 27.05.01 07/09/1990 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 12 THPT chuyên Nguyễn Trãi 
26 Nguyễn Hữu Hiệp Hai 27.05.02 20/02/1990 Kinh Nam Tin học 15.5 Ba 12 THPT chuyên Nguyễn Trãi 
27 Ngô Hồng Nhung 27.05.03 23/03/1990 Kinh Nữ Tin học 9 12 THPT chuyên Nguyễn Trãi 
28 Trần Chí Thanh 27.05.04 05/09/1991 Kinh Nam Tin học 2.5 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi 
29 Đào Thanh Toàn 27.05.06 25/11/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi 
30 Nguyễn Minh Thiêm 27.05.05 11/09/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi 
25 Bùi Tiến Thành 28.05.05 04/11/1990 Kinh Nam Tin học 20 Nhất 12 THPT chuyên Trần Phú 
26 Đỗ Hồng Minh 28.05.03 01/01/1990 Kinh Nam Tin học 8.25 12 THPT chuyên Trần Phú 
27 Lê Quách Bảo Châu 28.05.02 04/12/1991 Kinh Nữ Tin học 11 11 THPT chuyên Trần Phú 
28 Đồng Thảo Ph-ơng 28.05.04 26/05/1991 Kinh Nữ Tin học 4.5 11 THPT chuyên Trần Phú 
29 Nguyễn Hồng Tr-ờng 28.05.06 02/07/1990 Kinh Nam Tin học 15.5 Ba 12 THPT chuyên Trần Phú 
30 Đào Ngọc An 28.05.01 09/07/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT chuyên Trần Phú 
21 Trần Minh Khánh 29.05.02 12/12/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 Vị Thanh 
22 Phạm Huỳnh Hoài Nam 29.05.03 02/09/1991 Kinh Nam Tin học 5 11 Lê Quý Đôn 
23 Nguyễn Phùng Minh Hùng 29.05.01 04/09/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 Lê Quý Đôn 
25 Phùng Lê Tr-ờng An 30.05.01 04/06/1991 Kinh Nam Tin học 18 Nhì 11 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
26 Lâm Tuấn Anh 30.05.02 20/09/1991 Kinh Nam Tin học 5 11 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
27 Lê Văn Hồng Chân 30.05.03 16/01/1991 Kinh Nam Tin học 13.5 K.Khích 11 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
28 Tôn Thất Duy Khang 30.05.09 28/07/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
29 Nguyễn Hoàng Minh Quân 30.05.11 12/11/1991 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
30 Lê Nguyên Hải Đăng 30.05.05 18/01/1990 Kinh Nam Tin học 14 Ba 12 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
25 Đỗ Doãn Hiếu 31.05.01 24/09/1991 Kinh Nam Tin học 7.5 11 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 
26 Vũ Thị Thu H-ờng 31.05.02 07/02/1990 Kinh Nữ Tin học 7.75 12 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 
27 Nguyễn Huy Long 31.05.03 12/01/1990 Kinh Nam Tin học 8.25 12 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 
28 Nguyễn Quan Thắng 31.05.04 31/10/1991 Kinh Nam Tin học 10.75 11 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 
29 Nguyễn Thu Trang 31.05.05 12/11/1991 Kinh Nữ Tin học 0 11 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 
30 Tạ Duy T-ởng 31.05.06 14/03/1990 Kinh Nam Tin học 9.25 12 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ 
25 Triệu Tuấn Anh 32.05.01 11/03/1990 Kinh Nam Tin học 12.75 K.Khích 12 Chuyên H-ng Yên 
26 Nguyễn Văn Hiếu 32.05.02 06/01/1990 Kinh Nam Tin học 19.5 Nhì 12 Chuyên H-ng Yên 
32.05.03 26/06/1990 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 12 Chuyên H-ng Yên 
28 Nguyễn Xuân Kiệt 32.05.04 20/06/1990 Kinh Nam Tin học 18.75 Nhì 12 Chuyên H-ng Yên 
29 Quách Mạnh Thế 32.05.05 15/11/1990 Kinh Nam Tin học 10.5 12 Chuyên H-ng Yên 
25 Võ Đăng Nguyên 33.05.01 05/08/1990 Kinh Nam Tin học 9 12 THPT Lý Tự Trọng 
26 Mai Đỗ Thành Nhân 33.05.02 02/06/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Lý Tự Trọng 
27 Huỳnh Quang 33.05.03 20/09/1990 Kinh Nam Tin học 7.75 12 THPT Phan Bội Châu 
28 Lê Cao Minh Thành 33.05.04 23/03/1990 Kinh Nam Tin học 14.25 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
33.05.05 01/01/1990 Kinh Nữ Tin học 3.5 12 THPT Phan Bội Châu 
25 Tr-ơng Thái Châu 34.05.01 19/09/1991 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 11 Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 
26 Đặng Hoàng Long 34.05.04 08/11/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 
27 Nguyễn Hải Triều 34.05.05 23/01/1991 Kinh Nam Tin học 8.25 11 Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 
28 Nguyễn Long Bách Hải 34.05.02 28/03/1991 Kinh Nam Tin học 7.75 11 Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 
29 Lâm Vũ Linh 34.05.03 06/05/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 Tân Hiệp 
22 Đỗ Trần Bình 35.05.01 11/09/1990 Kinh Nam Tin học 2.5 12 THPT Chuyên 
23 Lê Minh Đức 35.05.02 13/03/1990 Kinh Nam Tin học 17.75 Nhì 12 THPT Chuyên 
25 Nguyễn Đức Hạnh 38.05.02 30/07/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 Chuyên 
26 Ngô Thiều Quang 38.05.03 09/07/1991 Kinh Nam Tin học 9 11 Chuyên 
27 Hoàng Quang Quý 38.05.04 18/11/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 Chuyên 
38.05.01 23/04/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 Chuyên 
29 Sùng Seo Triển 38.05.06 01/02/1991 HMông Nam Tin học 4.5 11 Số 2 Bảo Yên 
30 Vũ Đức Thuận 38.05.05 26/10/1991 Kinh Nam Tin học 4.5 11 Số 1 Văn Bàn 
25 Nguyễn Hồng Ân 39.05.01 02/02/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên Thăng Long 
26 Nguyễn Tấn C-ờng 39.05.02 08/04/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Thăng Long 
27 Lê Thị Hoàng H-ơng 39.05.03 06/01/1991 Kinh Nữ Tin học 6 11 THPT Chuyên Thăng Long 
28 Lê Đỗ Hoàng Nam 39.05.04 29/04/1990 Kinh Nam Tin học 5 12 THPT Chuyên Thăng Long 
29 Huỳnh Tiến Tài 39.05.05 29/04/1991 Kinh Nam Tin học 13.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Thăng Long 
30 Huỳnh Nguyên Vũ 39.05.06 27/09/1991 Kinh Nam Tin học 7.5 11 THPT Chuyên Thăng Long 
25 Lê Khánh An 40.05.01 05/08/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Lê Quí Đôn 
26 Phùng Nguyễn Duy Anh 40.05.02 03/05/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 THPT Hậu Nghĩa 
27 Trần Thị Ngọc My 40.05.05 24/07/1990 Kinh Nữ Tin học 12 K.Khích 12 THPT Lê Quí Đôn 
28 Nguyễn Huỳnh Duy H-ng 40.05.03 01/07/1991 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 11 THPT Lê Quí Đôn 
29 Trần Trọng Khiêm 40.05.04 08/02/1990 Kinh Nam Tin học 4 12 THPT Lê Quí Đôn 
30 Huỳnh Thành Tâm 40.05.06 19/11/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 THPT Lê Quí Đôn 
25 Trần Quang Linh 41.05.05 29/04/1990 Kinh Nam Tin học 14.75 Ba 12 chuyên Lê Hồng Phong 
26 Bùi Thị Hồng Diệu 41.05.01 01/10/1991 Kinh Nữ Tin học 13 K.Khích 11 chuyên Lê Hồng Phong 
27 Nguyễn Thái D-ơng 41.05.02 13/12/1991 Kinh Nam Tin học 8.5 11 chuyên Lê Hồng Phong 
28 Phạm Hồng Hải 41.05.03 13/02/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 chuyên Lê Hồng Phong 
29 Phạm Văn Hải 41.05.04 20/09/1991 Kinh Nam Tin học 16.5 Nhì 11 chuyên Lê Hồng Phong 
30 Vũ Hồng Tiến 41.05.06 02/07/1991 Kinh Nam Tin học 9.5 11 chuyên Lê Hồng Phong 
25 Phan Công Minh 42.05.07 01/07/1991 Kinh Nam Tin học 17.5 Nhì 11 THPT chuyên Phan Bội Châu 
26 Nguyễn Thanh Tùng 42.05.12 02/09/1990 Kinh Nam Tin học 9 12 THPT chuyên Phan Bội Châu 
27 Hoàng Anh Tuấn 42.05.10 15/09/1990 Kinh Nam Tin học 14 Ba 12 THPT chuyên Phan Bội Châu 
28 Bùi Nguyên Tùng 42.05.11 23/08/1991 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 11 THPT chuyên Phan Bội Châu 
29 Trần Đức Anh 42.05.01 02/11/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT chuyên Phan Bội Châu 
30 Lê Thị Kim Dung 42.05.03 15/12/1990 Kinh Nữ Tin học 7 12 THPT chuyên Phan Bội Châu 
25 Vũ Đức Cảnh 43.05.01 16/08/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 Chuyên L-ơng Văn Tụy 
26 Nguyễn Minh Quân 43.05.05 31/10/1990 Kinh Nam Tin học 15.75 Ba 12 Chuyên L-ơng Văn Tụy 
27 Nguyễn Thành Ninh 43.05.04 28/05/1990 Kinh Nam Tin học 14.25 Ba 12 Chuyên L-ơng Văn Tụy 
28 Đỗ Huy C-ờng 43.05.02 13/05/1990 Kinh Nam Tin học 14 Ba 12 Chuyên L-ơng Văn Tụy 
29 Nguyễn Hoàng Hiệp 43.05.03 09/08/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 Chuyên L-ơng Văn Tụy 
25 Nguyễn Tuấn Anh 45.05.01 11/10/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 Chuyên Hùng V-ơng 
26 Lê Minh Chiến 45.05.02 31/01/1990 Kinh Nam Tin học 4.5 12 Chuyên Hùng V-ơng 
27 Nguyễn Trung Kiên 45.05.03 01/02/1990 Kinh Nam Tin học 9.5 12 Chuyên Hùng V-ơng 
28 Nguyễn Thị Nguyệt Mai 45.05.04 16/03/1991 M-ờng Nữ Tin học 0 11 Chuyên Hùng V-ơng 
29 Nguyễn Hoài Nam 45.05.05 28/09/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 Chuyên Hùng V-ơng 
30 Lý Xuân Ngọc 45.05.06 29/03/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 Đoan Hùng 
25 Nguyễn Hoàng Nam 46.05.03 19/12/1990 Kinh Nam Tin học 5 12 THPT Nguyễn Huệ 
26 Nguyễn Tr-ờng Sơn 46.05.04 02/01/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Phan Đình Phùng 
27 Nguyễn Thị Ngọc Diện 46.05.01 28/07/1990 Kinh Nữ Tin học 7.75 12 THPT L-ơng Văn Chánh 
28 Võ Minh Khải 46.05.02 05/05/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT L-ơng Văn Chánh 
29 Đỗ Thị Thu Thủy 46.05.05 29/08/1990 Kinh Nữ Tin học 5.25 12 THPT L-ơng Văn Chánh 
30 Trần Thanh Vũ 46.05.06 21/02/1990 Kinh Nam Tin học 6 12 THPT Trần Quốc Tuấn 
25 Nguyễn Ngọc Anh 47.05.02 19/08/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 THPT Chuyên Quảng Bình 
26 Phạm Hoàng Vũ 47.05.06 25/12/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 THPT Chuyên Quảng Bình 
27 Nguyễn Khánh Lợi 47.05.04 25/02/1990 Kinh Nam Tin học 12.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Quảng Bình 
28 Hà Quỳnh An 47.05.01 15/08/1991 Kinh Nữ Tin học 2.5 11 THPT Chuyên Quảng Bình 
29 Hà Thị Bích Ngọc 47.05.05 09/03/1991 Kinh Nữ Tin học 0 11 THPT Chuyên Quảng Bình 
30 Nguyễn Bảo Khánh 47.05.03 15/01/1991 Kinh Nam Tin học 3.25 11 THPT Chuyên Quảng Bình 
23 Nguyễn Tấn Thông 48.05.03 04/12/1991 Kinh Nam Tin học 10.75 11 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh 
24 Phan Đức Trọng 48.05.05 03/07/1991 Kinh Nam Tin học 13.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh 
25 Trần Văn Bình Thúc 48.05.04 27/04/1990 Kinh Nam Tin học 8 11 THPT Sào Nam 
26 Trần Quang Khánh 48.05.02 02/08/1990 Kinh Nam Tin học 9.25 12 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh 
27 Trần Anh Tuấn 48.05.06 16/10/1991 Kinh Nam Tin học 8.25 11 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh 
28 Ngô Duy Khánh 48.05.01 23/07/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh 
25 Nguyễn Đức Huy 49.05.01 04/05/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Khiết 
26 Hoàng Sinh Lâm 49.05.02 22/03/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT chuyên Lê Khiết 
27 Trần Thuận Nghĩa 49.05.03 22/08/1991 Kinh Nam Tin học 5.5 11 THPt chuyên Lê Khiết 
28 Trần Nguyễn Minh Phúc 49.05.04 21/12/1991 Kinh Nam Tin học 6 11 THPT chuyên Lê Khiết 
29 Nguyễn Bảo Quốc 49.05.05 20/01/1991 Kinh Nam Tin học 10.5 11 THPT chuyên Lê Khiết 
30 Phạm Ngọc Thái Sơn 49.05.06 12/07/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT chuyên Lê Khiết 
25 Vũ Thị Thanh Hiền 50.05.02 16/10/1990 Kinh Nữ Tin học 12.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long 
26 Đỗ Tiến Thành 50.05.05 11/11/1990 Kinh Nam Tin học 14.5 Ba 12 THPT Chuyên Hạ Long 
27 Giản Thị Giang Bình 50.05.01 25/06/1990 Kinh Nữ Tin học 5.75 12 THPT Chuyên Hạ Long 
28 Vũ Thị Việt Ph-ơng 50.05.04 06/02/1990 Kinh Nữ Tin học 12.5 K.Khích 12 THPT Chuyên Hạ Long 
29 Phạm Hoàng Ph-ơng 50.05.03 26/10/1990 Kinh Nam Tin học 8.25 12 THPT Uông Bí 
25 Nguyễn Viết Học 51.05.01 04/10/1990 Kinh Nam Tin học 4 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
26 Lê Mạnh H-ng 51.05.02 14/10/1991 Kinh Nam Tin học 14.75 Ba 11 THPT Cửa Tùng 
27 Nguyễn Trí Thành Nhân 51.05.03 15/05/1990 Kinh Nam Tin học 2.5 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
28 Hoàng Hải Sơn 51.05.04 24/12/1990 Kinh Nam Tin học 6.25 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
18 Lâm Tông Nguyên 52.05.02 17/11/1990 Hoa Nam Tin học 14 Ba 12 THPT Hoàng Diệu 
19 Hứa Ph-ớc Tr-ờng 52.05.04 19/08/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh 
20 D-ơng Lê Hoàng 52.05.01 08/07/1990 Kinh Nam Tin học 8 12 THPT Chuyên Nguyễn Thị minh 
21 Cao Minh Thành 52.05.03 13/06/1989 Khmer Nam Tin học 2.5 12 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh 
24 Văng Hoàng Mỹ 54.05.01 01/06/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Lý Th-ờng Kiệt 
25 Nguyễn Văn Thâu 54.05.02 06/01/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 THPT Lý Th-ờng Kiệt 
25 Bùi Thành Đô 55.05.02 30/03/1991 Kinh Nam Tin học 8.75 11 Tr-ờng THPT Chuyên Thái Bình 
26 Phạm Tuấn Đạt 55.05.01 25/12/1990 Kinh Nam Tin học 9.25 12 Tr-ờng THPT Chuyên Thái Bình 
27 Nguyễn Toàn Thắng 55.05.03 08/04/1990 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 12 Tr-ờng THPT Chuyên Thái Bình 
28 Mai Anh Tuấn 55.05.04 19/08/1990 Kinh Nam Tin học 10 12 Tr-ờng THPT Chuyên Thái Bình 
29 Trần Đại Việt 55.05.06 21/11/1990 Kinh Nam Tin học 4.5 12 Tr-ờng THPT Chuyên Thái Bình 
30 Tô Tuấn Vinh 55.05.05 03/05/1990 Kinh Nam Tin học 7 12 Tr-ờng THPT Chuyên Thái Bình 
25 D-ơng Bá An 56.05.01 04/04/1991 Kinh Nam Tin học 6.75 11 THPT Chuyên 
26 Nguyễn Tiến Chung 56.05.02 23/04/1991 Kinh Nam Tin học 2.5 11 THPT Chuyên 
27 Chu Quang Dũng 56.05.03 03/11/1990 Sán dìu Nam Tin học 10 12 THPT Chuyên 
28 Phạm Mỹ Hảo 56.05.04 27/11/1991 Kinh Nữ Tin học 10.75 11 THPT Chuyên 
29 Trần Đức Hoàng 56.05.05 08/05/1990 Kinh Nam Tin học 8 12 THPT Chuyên 
30 Nguyễn Trọng Quỳnh 56.05.06 20/10/1990 Kinh Nam Tin học 9 12 THPT Chuyên 
25 Hoàng Văn Đông 57.05.02 27/10/1990 Kinh Nam Tin học 14 Ba 12 Chuyên Lam Sơn 
26 Nguyễn Anh Đức 57.05.03 16/09/1990 Kinh Nam Tin học 17.25 Nhì 12 Chuyên Lam Sơn 
27 Hoàng Ngọc H-ng 57.05.04 24/02/1991 Kinh Nam Tin học 6 11 Chuyên Lam Sơn 
28 Đặng Thị Hồng Nhung 57.05.05 08/10/1990 Kinh Nữ Tin học 9.25 12 Chuyên Lam Sơn 
29 Tô Quang Phúc 57.05.06 10/08/1990 Kinh Nam Tin học 18.75 Nhì 12 Chuyên Lam Sơn 
30 Đặng Bảo Chung 57.05.01 17/08/1990 Kinh Nam Tin học 9.25 12 Chuyên Lam Sơn 
25 Nguyễn Phan Quang Nhật 58.05.05 26/06/1990 Kinh Nam Tin học 17 Nhì 12 THPT Quốc Học 
26 Phan Đình Hiền 58.05.01 09/11/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Nguyễn Huệ 
27 Phạm Xuân Huy 58.05.02 27/11/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 THPT Quốc Học 
28 Đinh Thành Nhơn 58.05.06 10/11/1991 Kinh Nam Tin học 5.25 11 THPT Quốc Học 
29 Lê Quang Minh 58.05.03 05/04/1991 Kinh Nam Tin học 10 11 THPT Quốc Học 
30 Phan Trung Hoài Minh 58.05.04 13/03/1990 Kinh Nam Tin học 14.5 Ba 12 THPT Quốc Học 
25 Nguyễn Hoàng Kha 59.05.01 09/01/1991 Kinh Nam Tin học 11 11 THPT Chuyên 
26 Lê Quốc Nam 59.05.02 03/01/1991 Kinh Nam Tin học 7.75 11 THPT Chuyên 
27 Phạm Hoài Nam 59.05.03 25/02/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 THPT Chuyên 
28 Ngô Yến Ngọc 59.05.04 16/09/1991 Kinh Nữ Tin học 7.5 11 THPT Chuyên 
29 Nguyễn Đằng Phi 59.05.05 24/10/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Tr-ơng Định 
30 Nguyễn Duy Sỹ 59.05.06 27/06/1990 Kinh Nam Tin học 9.25 12 THPT Chuyên 
25 Nguyễn Quốc Anh 60.05.25 24/05/1990 Kinh Nam Tin học 8 12 THPT Chuyên Trà Vinh 
26 Bùi Tấn Đạt 60.05.26 16/03/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Chuyên Trà Vinh 
27 Thạch Nghĩa Hiệp 60.05.27 19/09/1990 Khmer Nam Tin học 0 12 THPT Đại An 
28 Trang Quốc Khải 60.05.28 19/06/1990 Kinh Nam Tin học 4.5 12 THPT Chuyên Trà Vinh 
29 V-ơng Hoàng Nhất Ph-ơng 60.05.29 21/12/1991 Kinh Nam Tin học 3.25 11 THPT Chuyên Trà Vinh 
30 Thạch Công Thành 60.05.30 01/05/1990 Khmer Nam Tin học 0 12 THPT Đại An 
21 Văn Duy Đại 62.05.01 28/01/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
22 Phạm Tuấn Hải 62.05.02 01/11/1990 Kinh Nam Tin học 5.25 12 THPT L-u Văn Liệt 
23 Nguyễn Anh Duy Tân 62.05.03 19/09/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT L-u Văn Liệt 
24 Lê Thắng 62.05.04 20/12/1991 Kinh Nam Tin học 8 11 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
25 L-u Thế Lợi 63.05.06 30/12/1991 Kinh Nam Tin học 14.5 Ba 11 Chuyên Vĩnh Phúc 
26 D-ơng Quang Huy 63.05.02 24/02/1991 Kinh Nam Tin học 16 Nhì 11 Chuyên Vĩnh Phúc 
27 Trần Văn Hùng 63.05.03 17/08/1991 Kinh Nam Tin học 10.25 11 Chuyên Vĩnh Phúc 
28 Đặng D-ơng Minh Đức 63.05.01 15/03/1990 Kinh Nam Tin học 14.75 Ba 12 Chuyên Vĩnh Phúc 
29 Nguyễn Duy Kiên 63.05.05 04/06/1990 Kinh Nam Tin học 18.5 Nhì 12 Chuyên Vĩnh Phúc 
30 Nguyễn Duy H-ng 63.05.04 31/12/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 Chuyên Vĩnh Phúc 
25 Đỗ Văn Nam 64.05.01 26/06/1990 Kinh Nam Tin học 0 12 THPT Lê Quý Đôn 
26 Lê Đức Tân 64.05.02 08/09/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 THPT Lê Quý Đôn 
27 Mông Ngọc Thành 64.05.03 10/03/1990 Nùng Nam Tin học 0 12 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 
28 Nguyễn Ngọc Toàn 64.05.04 23/07/1990 Tày Nam Tin học 0 12 THPT Nguyễn Huệ 
29 Nguyễn Văn Bồng 66.05.01 05/05/1990 Kinh Nam Tin học 18.5 Nhì 12 ĐHKHTN - ĐHQGHN 
30 Cao Việt Dũng 66.05.02 07/01/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 ĐHKHTN - ĐHQGHN 
31 Nguyễn Minh Đức 66.05.03 27/07/1991 Kinh Nam Tin học 5.75 11 ĐHKHTN - ĐHQGHN 
32 Phạm Lê Quang 66.05.04 05/03/1990 Kinh Nam Tin học 13 K.Khích 12 ĐHKHTN - ĐHQGHN 
33 Tr-ơng Quý Quỳnh 66.05.05 13/04/1991 Kinh Nam Tin học 12.75 K.Khích 11 ĐHKHTN - ĐHQGHN 
34 Bùi Duy Tùng 66.05.06 18/09/1991 Kinh Nam Tin học 3.25 11 ĐHKHTN - ĐHQGHN 
25 Nguyễn Quốc Chinh 30.05.04 08/02/1991 Kinh Nam Tin học 10.25 11 Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG 
26 Trần Ngọc Minh Huy 30.05.06 04/01/1990 Kinh Nam Tin học 20 Nhất 12 phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG 
27 Lê Văn Hùng 30.05.07 15/06/1990 Kinh Nam Tin học 10 12 Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG 
28 Nguyễn Quý Hy 30.05.08 30/08/1991 Kinh Nam Tin học 7 11 Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG 
29 Nguyễn Phạm Khánh Nhân 30.05.10 05/03/1991 Kinh Nam Tin học 20 Nhất 11 Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG 
30 Bùi Tứ Quý 30.05.12 09/04/1991 Kinh Nam Tin học 9 11 Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG 
25 Đinh Việt Anh 68.05.01 27/09/1991 Kinh Nam Tin học 3 11 ĐH S- phạm Hà Nội 
26 Nguyễn Đức Dũng 68.05.02 01/01/1991 Kinh Nam Tin học 10.75 11 ĐH S- phạm Hà Nội 
27 Ma Chí Định 68.05.03 04/10/1991 Tày Nam Tin học 3.25 11 ĐH S- phạm Hà Nội 
28 Trần Công Hoàng 68.05.04 08/09/1990 Kinh Nam Tin học 20 Nhất 12 ĐH S- phạm Hà Nội 
29 Nguyễn Đăng Quang 68.05.05 13/05/1990 Kinh Nam Tin học 19.5 Nhì 12 ĐH S- phạm Hà Nội 
30 Phạm Quang Vũ 68.05.06 28/12/1991 Kinh Nam Tin học 19.25 Nhì 11 ĐH S- phạm Hà Nội 
13 Hồ Sỹ Cảnh 42.05.02 02/10/1991 Kinh Nam Tin học 5.75 11 Chuyên Toán ĐH Vinh 
14 Nguyễn Viết Đạt 42.05.04 24/10/1991 Kinh Nam Tin học 10 11 Chuyên Toán ĐH Vinh 
15 Nguyễn Thị Ph-ơng My 42.05.08 17/10/1991 Kinh Nữ Tin học 5.75 11 Chuyên Toán ĐH Vinh 
16 Nguyễn Viết Thắng 42.05.09 14/12/1991 Kinh Nam Tin học 0 11 Chuyên Toán ĐH Vinh 
17 Nguyễn Công Minh 42.05.06 27/01/1991 Kinh Nam Tin học 12.25 K.Khích 11 Chuyên Toán ĐH Vinh 
18 Trần Quốc Mạnh 42.05.05 18/03/1991 Kinh Nam Tin học 12 K.Khích 11 Chuyên Toán ĐH Vinh
 
< Trước   Tiếp >