Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với!
#43580
vankiepsau95 (Thành viên)
vankiepsau95-
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 251
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Mọi người cho em hỏi, nếu cài bằng BFS như em làm ở dưới có thể AC được không.
Em cài chỉ được có 90 thôi.
Bạn sửa lại chỗ sai của mình. q[l]:=....
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43626
manh1208 (Thành viên)
manh1208-
Đã code là AC
Bài viết: 92
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
hok biết chương trình của em có vấn đề j hok mà sao không được điểm nào au.anh nào coi giúp em với.
Code:
 
const fi='';
    fo='';
var a:array[1..1000000]of longint;
    tham:array[1..10000]of boolean;
    q,cha,b,head:array[1..10000]of longint;
    l, n,m,s,t,max:longint; co:boolean;
procedure nhap;
var last:array[1..10000]of longint;
    u,v,i:longint;
    f:text;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
readln(f,n,m,s,t);
head[1]:=1;
while not eof(f) do
begin
readln(f,u,v);
head[u+1]:=head[u+1]+1;
end;
for i:=1 to n do
head[i+1]:=head[i+1]+head[i];
close(f);
reset(f);
readln(f);
last:=head;
while not eof(F) do
begin
readln(f,u,v);
a[last[u]]:=v;
inc(last[u]);
end;
close(f);
end;
 
procedure bfs(s:longint);
var u,v,dau,cuoi:longint;
begin
dau:=1;
cuoi:=1;
q[dau]:=s;
repeat
u:=q[dau];
for v:=head[u] to head[u+1]-1 do
if (not tham[a[v]]) then
                begin
                cuoi:=cuoi+1;
                q[cuoi]:=a[v];
                cha[a[v]]:=u;
                if v=t then begin
 
                co:=true;
                exit;
                end;
 
                end;
  dau:=dau+1;
until dau>cuoi;
end;
 
 
procedure timduong;
var i,k:longint;
begin
k:=cha[t];
i:=0;
repeat
inc(i);
b[i]:=k;
k:=cha[k];
until k=s;
l:=i;
end;
 
procedure xuli;
var i:longint;
begin
max:=0;
bfs(s);
timduong;
co:=false;
for i:=1 to l do
        begin
        fillchar(q,sizeof(q),0);
        fillchar(tham,sizeof(tham),false);
        tham[b[i]]:=true;
        bfs(s);
        if not co then max:=max+1
        else
        co:=false;
        end;
end;
 
procedure xuat;
var f:text;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
writeln(f,max);
close(f)
end;
 
begin
nhap;
xuli;
xuat;
end.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
LiF.Typn
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#68833
Jeremy_Belpois_c3kt (Thành viên)
duthienkt
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 19
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 8 năm, 1 tháng trước   (+0)
Ta có đường đi ngắn nhất từ s->t là E=s->a1->a2->a3..->t;
Khi đó nếu tồn tại 1 đường đi từ ai->b1,b2,b3...bi->aj mà (b1,b2..) không thuộc E thì suy ra các đỉnh a[i+1],a[i+2]...A[j-1] không phải là nút xung yếu.
Mình đã Ac theo cách này
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS