Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :((
#70311
vanquang0997 (Thành viên)
vanquang0997+1
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 9
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
bài NKREZ em sai ở đâu mà đc có 61,54 điểm

Code:
uses math;
var a,b,F:array[0..10000] of longint;
  i,n,j,kq:longint;
Procedure sort(L,H:longint);
Var i,j:longint;
  x,tg:longint;
Begin
  i:=L;
  j:=H;
  x:=a[(L+H) div 2];
  Repeat
   While (a[i]<x) do inc(i);
   While (a[j]>x) do dec(j);
   If i<=j then
     Begin
      tg:=a[i];
      a[i]:=a[j];
      a[j]:=tg;
      tg:=b[i];
      b[i]:=b[j];
      b[j]:=tg;
      inc(i);
      dec(j);
     End;
  Until i>j;
  If L<j then sort(L,j);
  If i<H then sort(i,H);
End;
BEGIN
  readln(n);
  for i:=1 to n do
    read(a[i],b[i]);
  sort(1,n);
  for i:=1 to n do f[i]:=b[i]-a[i];
  for i:=1 to n do
   for j:=i-1 downto 1 do
    if a[i]>=b[j] then f[i]:=max(f[i],f[j]+b[i]-a[i]);
  for i:=1 to n do kq:=max(kq,f[i]);
  write(kq);
END.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70312
vodanh9x (Thành viên)
vodanh9x+14
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 233
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
n^2 thì chỉ có được như vậy thôi em TLE thôi không sai đâu
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Hahaha
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70313
vanquang0997 (Thành viên)
vanquang0997+1
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 9
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
vodanh9x viết:
QUOTE:
n^2 thì chỉ có được như vậy thôi em TLE thôi không sai đâu :)


bạn em nó cũng làm n^2 mà AC
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70314
vodanh9x (Thành viên)
vodanh9x+14
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 233
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
thôi ngồi mà nghĩ cách tối ưu hơn đi chứ! N^2 AC thì chắc là do may mắn thôi
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Hahaha
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70315
blazedragon (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 19
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+1)
Bài này O(n.logn) hoặc là O(30000 + n) thôi. Không thể n^2 mà AC được đâu.
Mình làm bài này như thế này:
Code:
- Với mỗi thời điểm kết thúc t ta lưu lại các thời điểm bắt đầu s tương ứng. Như vậy với mỗi t có thể có nhiều s => Lưu lại bằng danh sách liên kết.
Sau đó ta quy hoạch động như sau:
Code:
- Gọi F[t] là tổng thời gian lớn nhất hội trường được sử dụng với thời điểm kết thúc các buổi họp phải <= t.
- F[0] := 0;
- F[t] := max(F[t - 1], F[s] + t - s); 
(t = 1 -> 30000; s là các thời điểm bắt đầu tương ứng với t).
Kết quả là F[30000].
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70316
vanquang0997 (Thành viên)
vanquang0997+1
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 9
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
vodanh9x viết:
QUOTE:
thôi ngồi mà nghĩ cách tối ưu hơn đi chứ! N^2 AC thì chắc là do may mắn thôi :)


Hi, vâng ạ
Mà đã biết điểm thi hsg quốc gia chưa a, mấy anh chị trường mình thi có tốt ko ạ
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70317
vanquang0997 (Thành viên)
vanquang0997+1
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 9
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
blazedragon viết:
QUOTE:
Bài này O(n.logn) hoặc là O(30000 + n) thôi. Không thể n^2 mà AC được đâu.
Mình làm bài này như thế này:
Code:
- Với mỗi thời điểm kết thúc t ta lưu lại các thời điểm bắt đầu s tương ứng. Như vậy với mỗi t có thể có nhiều s => Lưu lại bằng danh sách liên kết.
Sau đó ta quy hoạch động như sau:
Code:
- Gọi F[t] là tổng thời gian lớn nhất hội trường được sử dụng với thời điểm kết thúc các buổi họp phải <= t.
- F[0] := 0;
- F[t] := max(F[t - 1], F[s] + t - s) 
(t = 1 -> 30000; s là các thời điểm bắt đầu tương ứng với t).
Kết quả là F[30000].
mình AC rùi, tks bạn nhiều nha
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70318
blazedragon (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 19
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
Không có gì.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70319
babameme (Thành viên)
babamemepbc
Super fast coder
Bài viết: 57
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
Bài này O(n^2) thì mình làm theo kiểu sau
+Đầu tiên, sắp xếp P,K theo K
+Còn sau đó thì mình xử lí như sau
Code:
kq:=0;
   for i:=1 to n do
    begin
     t:=0;
     for j:=1 to i-1 do
      if p[i]>=k[j] then
       if h[j]>t then t:=h[j];
     h[i]:=t+k[i]-p[i];
     if h[i]>kq then kq:=h[i];
    end;
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
+ cho mình nhé
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70321
vubinhne (Thành viên)
vubinhne+3
Đã code là AC
Bài viết: 94
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Các anh chị ơi giúp em với :(( 8 năm trước   (+0)
Bài này test yếu, n^2 có thể AC được , nhưng cách chuẩn là O(nlogn) hoặc O(maxtime)!
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
VUBINHNE
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS