Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY
#70322
narutomanchester (Thành viên)
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 20
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
[ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
http://vnoi.info/index.php?option=com_voj2&page=problem&problem=CWAY
Mấy a cko em hỏi cái
Bài này e được 50
Khi chạy trong máy với n=123 là bị tràn màng liền vs [1..32000] , sau đó em tăng len [1..500000] thì co thể xử lý vs n lớn hơn nhưng mà khi nộp lên kết quả rất tệ: đk 0 diểm, 10đ T.T
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70329
dyn (Thành viên)
dyn-
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 37
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
Bạn post code lên xem
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70356
narutomanchester (Thành viên)
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 20
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
type bignum = record
size:longint;
value:array[1..1500] of integer;
end;
var f,g : text;
k,n : integer;
S : bignum;
procedure mdoc;
Begin
assign(f,fi);
reset(f);
assign(g,fo);
rewrite(g);
readln(f,n);

end;
//
procedure daomang(var x:bignum);
var i,j,l:longint;
tmp:byte;
Begin
i:=1;
j:=x.size;
while i<j do
Begin
tmp:=x.value[i];
x.value[i]:=x.value[j];
x.value[j]:=tmp;
inc(i);
dec(j);
end;
end;

//
function nhan(x:bignum;y:integer):bignum;
var i,l:longint;
nho:byte;
sum:byte;
z:bignum;
Begin
l:=x.size;
daomang(x);
nho:=0;
fillchar(z,sizeof(z),0);
for i:=1 to l do
Begin
sum:=x.value[i]*y+nho;
z.value[i]:= sum mod 10;
nho:=sum div 10;
end;
If nho>0 then
Begin
inc(l);
z.size:=l;
z.value[l]:=nho;
end
else z.size:=l;

exit(z);
end;
//
function cong(x:bignum):bignum;
var i,l:longint;
nho:byte;
sum:byte;
z:bignum;
Begin
i:=2;
l:=x.size;

fillchar(z,sizeof(z),0);
sum:=x.value[1]+1;
z.value[1]:=sum mod 10;
nho:=sum div 10;


for i:=2 to l do
Begin
sum:=x.value[i]+nho;
z.value[i]:=sum mod 10;
nho:=sum div 10;
end;
If nho>0 then
Begin
inc(l);
Z.SIZE:=l;
z.value[l]:=nho;
end
else z.size:=l;
daomang(z);
exit(z);
end;
Begin
mdoc;
if n=2 then
begin
S.size:=1;
S.value[1]:=1;
end
else if n=3 then
Begin
S.size:=1;
S.value[1]:=2;
end
else if n=4 then
begin
S.size:=1;
S.value[1]:=5;
end
else if n=5 then
begin
S.size:=2;
S.value[1]:=1;
S.value[2]:=6;
end
else if n=6 then
Begin
S.size:=2;
S.value[1]:=6;
S.value[2]:=5;
end
else if n=7 then
Begin
S.size:=3;
S.value[1]:=3;
S.value[2]:=2;
S.value[3]:=6;
end
else if n>7 then
Begin
S.size:=3;
S.value[1]:=3;
S.value[2]:=2;
S.value[3]:=6;
for k:=8 to n do
Begin
S:=nhan(S,k-2);
S:=cong(S);
end;
end;
for k:=1 to S.size do
write(g,S.value[k]);
close(f);
close(g);
end.

đây @@
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70379
dyn (Thành viên)
dyn-
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 37
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
Mình nghĩ chương trình của bạn chạy quá thời gian ở phần xử lí số lớn. Bạn có thể thay cơ số 10 bằng cơ số 1000
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70387
babameme (Thành viên)
babamemepbc
Super fast coder
Bài viết: 57
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
Ví dụ cộng số lớn ở cơ số 1000000000 này Naruto
Code:
const base=1000000000
Code:
Procedure Plus;
var
   j,tmp,L :    longint;
   T,carry :    int64;
begin
   Carry:=0;
   if Lres>La then L:=Lres else L:=La;
   for j:=1 to L do
    begin
     T:=Res[j]+A[j]+Carry;
     Res[j]:=T mod base;
     Carry:=T div base;
    end;
   Lres:=L;
   if Carry<>0 then
    begin
     inc(Lres);
     Res[Lres]:=Carry;
    end;
end;
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
+ cho mình nhé
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70412
narutomanchester (Thành viên)
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 20
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
babameme viết:
QUOTE:
Ví dụ cộng số lớn ở cơ số 1000000000 này Naruto
Code:
const base=1000000000
Code:
Procedure Plus;
var
   j,tmp,L :    longint;
   T,carry :    int64;
begin
   Carry:=0;
   if Lres>La then L:=Lres else L:=La;
   for j:=1 to L do
    begin
     T:=Res[j]+A[j]+Carry;
     Res[j]:=T mod base;
     Carry:=T div base;
    end;
   Lres:=L;
   if Carry<>0 then
    begin
     inc(Lres);
     Res[Lres]:=Carry;
    end;
end;
sao lại chuyển saq base như thế đk nhỉ ???? cậu giải thích rõ đk k
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70447
hosyvietcuong (Thành viên)
chicken_coder+2
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 23
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
Bài này dùng cơ số là sao???
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70448
babameme (Thành viên)
babamemepbc
Super fast coder
Bài viết: 57
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [ gíup e với] bài CWAY 8 năm trước   (+0)
Tức là thế này,bình thường xử lí số lớn các cậu xử lí ở cơ số 10, mỗi phần tử mảng là 1 chữ số, còn bây giờ là cơ số 10^x, tức là mỗi phần tử là 1 số có x-1 chữ số
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
+ cho mình nhé
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS