Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
 • Trang:
 • << < 1 2 > >>
CHỦ ĐỀ - Trả lời: Hỏi bài :MSTICk.
#29520
_ghost_ (Thành viên)
Đã code là AC
Bài viết: 80
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 10 năm, 4 tháng trước   (+0)
bai QBDIVSEQ minh moi nghi dc cack O(n^2) ??
mong ban chia se :> :>
neu co the add nick minh vo , de minh tien hoi bai : ghost_nb1993
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Làm thơ tôi vốn ko ham
nhưng mà rảnh rỗi biết làm chi đây
thơ tôi vốn dĩ ko hay
nhưng mà đc cái mê say lòng người.
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#29521
tung_nb (Thành viên)
tung_nb+8
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 241
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 10 năm, 4 tháng trước   (+0)
_ghost_ viết:
QUOTE:
bai QBDIVSEQ minh moi nghi dc cack O(n^2) ??
mong ban chia se :> :>
neu co the add nick minh vo , de minh tien hoi bai : ghost_nb1993

kết quả bài QBDIVSEQ cũng chính là dãy con giảm dài nhất O(nlogn)mà anh.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Khi nào bạn buồn, hãy tới với tôi.Tôi ko chắc sẽ làm cho bạn cười,nhưng tôi sẽ cười vào mặt bạn
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#29522
_ghost_ (Thành viên)
Đã code là AC
Bài viết: 80
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 10 năm, 4 tháng trước   (+0)
thank e !!
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Làm thơ tôi vốn ko ham
nhưng mà rảnh rỗi biết làm chi đây
thơ tôi vốn dĩ ko hay
nhưng mà đc cái mê say lòng người.
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#38199
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 9 năm, 10 tháng trước   (+0)
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#38244
thai19995 (Thành viên)
katejordan_ts-
Đã code là AC
Bài viết: 96
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 9 năm, 10 tháng trước   (+0)
Đoạn sort của e sai chỗ nào ak, ai chỉ giúp với
Code:
 
procedure qsort(a,r:longint);
  var i,j,x:longint;
  begin
   i:=a;j:=r;
   x:=l[(a+r)div 2];
   repeat
     while l[i]<x do inc(i);
     while l[j]>x do dec(j);
     if i<=j then
      begin
        if l[i]>l[j] then
         begin
           swap(l[i],l[j]);
           swap(w[i],w[j]);
         end;
        if l[i]=l[j] then
         if w[i]>w[j] then
           begin
            swap(l[i],l[j]);
            swap(w[i],w[j]);
           end;
      end;
   until i>j;
   if a<j then qsort(a,j);
   if i<r then qsort(i,r);
  end;
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#38246
yenthanh132 (Thành viên)
yenthanh132+36
Đã code là AC
Bài viết: 117
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 9 năm, 10 tháng trước   (+0)
Bài này sort hơi khác bài MDOLL, thay vì sort tăng theo một giá trị, nếu bằng thì sort giảm với giá trị kia thì ta sort tăng theo một giá trị, nếu bằng thì sort TĂNG tiếp với giá trị kia. Còn trong đoạn code tìm thì chỉ cần sửa dấu < thành <= là xong
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
I accept the failure, but will never give up...
While (i <= you) i++;
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#38252
thai19995 (Thành viên)
katejordan_ts-
Đã code là AC
Bài viết: 96
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 9 năm, 10 tháng trước   (+0)
La sao ak, em van chua hieu
(Cai Vietkey nha e bi hong, xin loi nhe)
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70327
vqtuan97 (Thành viên)
vv1997th
Đang tập code
Bài viết: 2
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 8 năm trước   (+0)
moi nguoi oi xem ho em bai nay sai cho nao voi
Code:
Const fi='';
Var a,b,h:array[0..10001] of longint;
  j,i,d,n,t:longint;
  g: text;
Procedure sort(L,H:longint);
Var i,j:longint;
  x,tg,y:longint;
Begin
  i:=L;
  j:=H;
  x:=a[(L+H) div 2];
  y:=b[(L+H) div 2];
  Repeat
   While (a[i]<x) or ((a[i]=x) and (b[i]<y)) do inc(i);
   While (a[j]>x) or ((a[j]=x) and (b[j]>y)) do dec(j);
   If i<=j then
     Begin
      tg:=a[i];
      a[i]:=a[j];
      a[j]:=tg;
      tg:=b[i];
      b[i]:=b[j];
      b[j]:=tg;
      inc(i);
      dec(j);
     End;
  Until i>j;
  If L<j then sort(L,j);
  If i<H then sort(i,H);
End;
Procedure Solve;
Var i, k, dau, cuoi:longint;
Begin
  Sort(1,n);
  h[1]:=1;d:=1;
  For i:=2 to n do
   Begin
     If b[i]>b[h[1]] then h[1]:=i
     Else
     If b[i]<b[h[d]] then
      Begin
        inc(d);
        h[d]:=i;
      End
     Else
      Begin
        dau:=1;cuoi:=d;
        while dau<cuoi do
         begin
           k:=(dau+cuoi) div 2;
           if b[h[k]]>=b[i] then dau:=k+1 else cuoi:=k;
         end;
        h[dau]:=i;
      End;
     End;
  Writeln(d);
End;
Begin
  Assign(g,fi);
  Reset(g);read(g,t);
  for j:=1 to t do
  begin
   read(g,n);
   For i:=1 to n do
   Read(g,a[i],b[i]);
   Solve;
  end;
  close(g);
End.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70336
vanquang0997 (Thành viên)
vanquang0997+1
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 9
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 8 năm trước   (+0)
Bài này mi sửa lại bài MDOLLS tí là AC luôn đấy
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70345
vqtuan97 (Thành viên)
vv1997th
Đang tập code
Bài viết: 2
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Hỏi bài :MSTICk. 8 năm trước   (+0)
vanquang0997 viết:
QUOTE:
Bài này mi sửa lại bài MDOLLS tí là AC luôn đấy ;)

hehe cam on nhe da AC rui
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
 • Trang:
 • << < 1 2 > >>
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS