Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
[VOJ] - Các lỗi thường gặp (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 1
CHỦ ĐỀ - [VOJ] - Các lỗi thường gặp
#65118
Nguyen_Tinh (Thành viên)
nguyen_tinh
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 12
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
chạy bị lỗi (SIGFPE) là sao vậy các anh
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#65425
QUocvuong82 (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 17
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
Xin các bác cho em ví dụ về đoạn code nhập xuất với (bằng pascal) thì tốt. Cảm ơn nhiều.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#65427
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
http://vn.spoj.pl/embed/rules/, bạn vào đây đọc để rõ hơn
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#65429
QUocvuong82 (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 17
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
Mình đọc rồi nhưng ví dụ thế này thì phải nhập thế nào?
Input
Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên dương m, n, k ( k <= min(m,n) ).
m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n kí tự, kí tự '.' đại diện cho ô chứa cỏ, kí tự '#' đại diện cho ô chứa các hòn đá.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#65438
skyocean.1996 (Thành viên)
skyocean1996
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 5
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
bạn có thể nhập như thế này

Code:
readln(m, n, k); 
for i := 1 to m do 
begin
 for j := 1 to n do read(c[i, j]); 
 readln; 
end;
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#65439
QUocvuong82 (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 17
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
Cảm ơn bác.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#67234
tru.hoang (Thành viên)
Đang tập code
Bài viết: 4
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 2 tháng trước   (+0)
Minh la nguoi moi, khi lop bai minh viet trong C# cho bai http://vn.spoj.pl/problems/KSEQ1/ thi trinh dich bao loi prog.cs(6,19): error CS1003: Syntax error, `.' expected
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings. Minh viet code bang visual studio. . Source code minh dinh kem theo file. Cac ban lam on chi cho minnh loi o cho nao voi,Cam on cac ban nhieu
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#67235
tru.hoang (Thành viên)
Đang tập code
Bài viết: 4
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 2 tháng trước   (+0)
Code:
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace _12246.Dãy_số_1
{
  class Program
  {
    static int[] p;
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      p = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        char c = (char)Console.Read();
        while (c == ' ' || c == '\n')
        {
          c = (char)Console.Read();
        }
        string s = "";
        while (c != ' ' && c != '\n')
        {
 
          s += c;
          c = (char)Console.Read();
 
        }
        p[i] = Convert.ToInt32(s.ToString());
      }
      while (n > 2)
      {
        int k = n / 2;
        for (int i = 0; i < k; i++)
        {
          bool je = jeVhodny(i, k);
          if (je)
          {
            Console.WriteLine(k);
            goto exit;
          }
        }
        n -= 2;
      }
      Console.WriteLine(0);
    exit: ;
    }
    static bool jeVhodny(int i, int k)
    {
      for (int j = i; j < k; j++)
      {
        if (p[j] >= p[j + k]) return false;
      }
      return true;
    }
  }
}
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#67236
tru.hoang (Thành viên)
Đang tập code
Bài viết: 4
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 2 tháng trước   (+0)
Minh la nguoi moi, khi lop bai minh viet trong C# cho bai http://vn.spoj.pl/problems/KSEQ1/ thi trinh dich bao loi prog.cs(6,19): error CS1003: Syntax error, `.' expected
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings. Minh viet code bang visual studio. . Source code minh dinh kem theo file. Cac ban lam on chi cho minnh loi o cho nao voi,Cam on cac ban nhieu
File gửi kèm:
Tên file: day_so_1.txt
Độ lớn file: 1506
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#68525
z0159357 (Thành viên)
Đang tập code
Bài viết: 1
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: [VOJ] - Các lỗi thường gặp 8 năm, 1 tháng trước   (+0)
0 RE-test-1 là lỗi gì vậy mọi ng`?

Bài của em:
Code:
type toado = record
      x,y:integer;
      antoan:byte;
      end;
var f:text;
  i,k,n,j,min,cs:byte;
  a:array[1..255] of toado;
begin
assign(f,'');
reset(f);
readln(f);
n:=0;
while not eof(f) do
    begin
        inc(n);
        read(f,a[n].x);
        readln(f,a[n].y);
        a[n].antoan:=0;
    end;
    close(f);
cs:=0;
for i:=1 to n do
for j:=i to n do
for k:=j to n do
begin
 
   if (a[k].x - a[j].x)*(a[k].y - a[i].y)<> (a[k].y - a[j].y)*(a[k].x - a[i].x)
   then begin
        inc(cs);
        inc(a[k].antoan);
        inc(a[j].antoan);
        inc(a[i].antoan);
     end;
 
end;
min:=a[1].antoan;
j:=1;
for i:=2 to n do
    if min > a[i].antoan then
    begin
       min:=a[i].antoan;
       j:=i;
    end;
assign(f,'');
write(f);
write(f,cs,' ');
write(f,j,' ');
close(f);
end.
sẵn cho em biết em bị mắc lỗi gì luôn, lần đầu không biết cách thức chấm bài
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS