Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với!
#31497
xuanan_nd (Thành viên)
xuanan_nd+9
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 156
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 10 năm, 2 tháng trước   (+1)
Đúng là nếu viết như cách giải trên thì không ổn. Em cũng mất một ngày ngồi tự nghĩ cách giải thì cũng nghĩ ra cách này. Phải sửa lại là f[u]=nhãn lớn nhất trong các nhãn của những đỉnh đến được từ u mà các đỉnh trung gian trên đường đi không thuộc k đỉnh trên. Mỗi tội là em cài hơi chán nên mới được có 60, chưa 100 được, chắc phải sửa lại một chút chỗ xét điều kiện.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#31553
ntlvl (Thành viên)
Đang tập code
Bài viết: 1
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 10 năm, 2 tháng trước   (+0)
Các bác cho em hỏi, em làm thế này:

- Dùng BFS tìm 1 đường đi duy nhất từ s-->t
- Bỏ từng đỉnh trong đường đi đó rồi dùng DFS tìm thử xem có đường đi hay không, nếu không có đường đi thì thêm 1 nút xung yếu.
mà sao em AC được 90 thôi, vậy là nó bị TLE hay WA vậy các bác ! em kiểm tra lại thì thấy các test tự tạo đều đúng hết. Nhưng không biết có trường hợp nào đặc biệt nào mà chưa xử lí được không ?
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#39979
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 9 tháng trước   (+0)
Mong các anh chị đã AC cho em hỏi cách làm bài này, em làm mãi vẫn chỉ 90 điểm
{NOTE: em chỉ mong muốn tiếp thu thuật toán nên hi vọng mọi người không post code}
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#39986
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 9 tháng trước   (+0)
Ai giúp em với, em thấy có khá nhiều anh chị đã AC mà
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#40184
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 9 tháng trước   (+0)
Em phơi bài trên đây cả tuần rồi mà không ai giúp em ak
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#42786
vankiepsau95 (Thành viên)
vankiepsau95-
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 251
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 8 tháng trước   (+0)
Bài này em BFS tìm đường đi từ s->t. Rồi lần lượt bỏ điểm đó đi, nếu có đường khác từ s->t k cần qua diểm đó thì là k xung yếu ngược lại là xung yếu.
Code:
const fi='';//'STNODE.inp';
   fo='';//'STNODE.out';
type ptr=^node;
   node=record
    v : longint;
    next:ptr;
    end;
var f1,f2 : text;
   tr,thu,q : array[0..10000] of longint;
   f,l,i,dem,kq,n,m,s,t,v,u : longint;
   k : array[0..10000] of ptr;
   inq :array[0..10000] of boolean;
   p : ptr;
procedure tinh;
 var w : longint; p:ptr;
 BEGIN
 w:=t;
 while w<>s do
  BEGIN
  w:=tr[w];
  if w<>s then
   BEGIN
  inc(dem);
 
  thu[dem]:=w;
  end;
  end;
 end;
procedure bfs(u : longint);
 var p:ptr;
 BEGIN
  f:=1;
 
  l:=1;
  fillchar(inq,sizeof(inq),false);
  inq[u]:=true;
//  inq[k]:=true;
  q[f]:=u;
  repeat
  v:=q[f]; inc(f);
  p:=k[v];
  while p<> nil do
   if inq[p^.v]=false then
     BEGIN
     inc(l);
     q[f]:=p^.v;
     tr[p^.v]:=v;
     inq[p^.v]:=true;
     if p^.v=t then
     BEGIN
      tinh;
      exit;
     end;
     p:=p^.next;
     end
     else p:=p^.next;
  until f>l;
  end;
function bfs2(u,o : longint): boolean;
 var p:ptr; v: longint;
 BEGIN
 fillchar(q,sizeof(q),0);
 bfs2:=true;
 f:=1;
 l:=1;
 fillchar(inq,sizeof(inq),false);
 inq[u]:=true;
 inq[o]:=true;
 q[f]:=u;
 repeat
  v:=q[f];
  inc(f);
  p:=k[v];
  while p<> nil do
    if inq[p^.v]=false then
      BEGIN
      inc(l);
      q[f]:=p^.v;
      inq[p^.v]:=true;
      if p^.v= t then
      BEGIN
      bfs2:=false;
      exit;
      end;
      p:=p^.next;
      end
      else p:=p^.next;
 until f>l;
 end;
BEGIN
assign(f1,fi);
reset(f1);
assign(f2,fo);
rewrite(f2);
read(f1,n,m,s,t);
for i:=1 to m do
  BEGIN
  read(f1,u,v);
  new(p);
  p^.v:=v;
  p^.next:=k[u];
  k[u]:=p;
  end;
//for i:=1 to n do k[i]:=nil;
bfs(s);
kq:=0;
if dem=0 then
 BEGIN
 write(f2,0);
 halt;
 end;
for i:=1 to dem do if bfs2(s,thu[i]) then inc(kq);
write(f2,kq);
close(f1);
close(f2);
end.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#42814
dpfpt (Thành viên)
ndpptn
Đang tập code
Bài viết: 4
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 8 tháng trước   (+0)
Tôi thấy bạn cài kém ở một vài vị trí, nó làm chậm chương trình và tôi không thấy cái bạn bảo là loại bỏ đỉnh ở đâu, ct của bạn được 20 điểm có nghĩa là đến test nhỏ vẫn chạy sai, bạn nên xem kĩ càng trước khi post bài
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#42818
vankiepsau95 (Thành viên)
vankiepsau95-
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 251
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 8 tháng trước   (+0)
Anh xem kĩ lại đi. Ở chỗ BFS2, đỉnh o là cần loại bỏ. Em cho inq[o]=true => không xét tiếp điểm O. Anh nói rõ thêm giúp em được không. Được có 20đ thôi
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#42922
vankiepsau95 (Thành viên)
vankiepsau95-
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 251
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Mọi người giúp em với ạ. Em đã nhìn nhưng không ra được lỗi sai.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43275
vankiepsau95 (Thành viên)
vankiepsau95-
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 251
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Sao không ai giúp em với ạ.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS