Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Nhờ mọi người tìm lỗi giúp ! (2 đang xem) ,(2) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Nhờ mọi người tìm lỗi giúp !
#67546
GreenNumber (Thành viên)
greennumber
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 43
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Nhờ mọi người tìm lỗi giúp ! 8 năm, 2 tháng trước   (+0)
Em viết chương trình, khi em nhấn F7 kiểm tra từ từ thì không vào được thủ tục setupp mà FreePascal báo lỗi rồi thoát luôn. Mọi người cho em hỏi chương trình của em có vấn đề hay do máy tính ạ ? Mà em cũng cài lại FP rồi vẫn bị ...
Code:
{$mode objfpc}
var
    f: text;
    d, c, i, top, m, n, tmpm: longint;
    slg, nto, q: array[1..100] of longint;
    dd: array[0..100] of boolean;
 
    procedure them(n: longint);
    begin
        c := c + 1; q[c] := n; dd[n] := false;
    end;
 
    procedure lay(var n: longint);
    begin
        n := q[d]; d := d + 1;
    end;
 
    procedure setupp(gt, i: longint);
    var
        j: longint;
    begin
        if i <= top then
        begin
            for j := 1 to slg[top] do
            begin
                gt := gt * nto[i];
                if dd[tmpm - 1 - abs(gt - (tmpm div gt))] then
                begin
                    them(tmpm - 1 - abs(gt - (tmpm div gt)));
                end;
                setupp(gt, i + 1);
            end;
        end;
    end;
 
BEGIN
    fillchar(dd, sizeof(dd), true); dd[0] := false;
    assign(f, 'ZERO.INP'); reset(f);
    read(f, n);
    close(f);
 
    d := 1; c := 0;
    them(n);
    while d <= c do
    begin
        lay(m); tmpm := m;
        i := 2; top := 0;
        while (m > 1) do
        begin
            if m mod i = 0 then
            begin
                top := top + 1;
                nto[top] := i; slg[top] := 0;
                while m mod i = 0 do
                begin
                    slg[top] := slg[top] + 1;
                    m := m div i;
                end;
            end;
            i := i + 1;
        end;
        setupp(1, 1);
    end;
    for i := 0 to n do
        if dd[i] = false then write(i, ' ');
    readln;
END.
Thêm nữa là lần này em thử coi abs(-4) trong Watches thì nó lại báo là 0 ??? Em dùng FP 2.6.0
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#67641
quandum (Thành viên)
quandum+14
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 261
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Nhờ mọi người tìm lỗi giúp ! 8 năm, 2 tháng trước   (+0)
Chuyển sang xài ideone.com đi em.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Nhất trường, nhất tỉnh làm chi?
Cũng là con ếch ngồi lì giếng hôi...
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS