Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Bài C11ID (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Bài C11ID
#70326
doraemon_grapes (Thành viên)
hoaviet97
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 5
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Bài C11ID 8 năm trước   (+0)
ai AC rùi xem cho e sao bài này e đc có 4 điểm
Code:
using namespace std;
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<ctime>
#include<map>
#include<set>
#include<vector>
#include<stack>
#include<queue>
#include<numeric>
#include<algorithm>
 
#define FOR(i, a, b) for(int i = (a), _b = (b); i < b; ++i)
#define FORE(i, a, b) for(int i = (a), _b = (b); i <= b; ++i)
#define FORD(i, a, b) for(int i = (a), _b = (b); i >= b; --i)
 
#define RI ({int n; scanf(" %d ", &n); n;})
#define BG begin()
#define ED end()
#define ST first
#define ND second
#define MP make_pair
#define PB push_back
 
#define ITR(c) typeof(c.BG)
#define TR(c, it) for(ITR(c) it = c.BG; it != c.ED; ++it)
#define SZ size()
#define EXIST(c, x) ( c.find(x) != c.ED )
 
typedef long long LL;
typedef pair<int, int> II;
typedef pair<int, II> III;
typedef vector<int> VI;
typedef vector<II> VII;
typedef vector<VI> VVI;
typedef vector<VII> VVII;
 
const int MAXN = 2+10000;
const int K = 1000000007;
const int INF = int(1e9);
int n;
int a[MAXN];
int main(){
  scanf("%d",&n);
  FOR(i,0,n) scanf("%d",&a[i]);
  sort(a,a + n);
  int kq = 1;
  FOR(i,0,n){
    kq *= (a[i] - i);
    if (kq >= K) kq = kq % K;
    }
  printf("%d",kq);
  return 0;
}
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70330
blazedragon (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 19
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Bài C11ID 8 năm trước   (+0)
Hình như là bạn đặt sai giới hạn maxN.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70331
doraemon_grapes (Thành viên)
hoaviet97
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 5
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Bài C11ID 8 năm trước   (+0)
QUOTE:
Hình như là bạn đặt sai giới hạn maxN.

1 ≤ N ≤ 10^5 uk nhỉ tks bạn, nhưng mà vẫn được có 4!
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#70332
blazedragon (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 19
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Bài C11ID 8 năm trước   (+0)
Bạn thử nêu thuật toán của bạn đi. Thuật toán của mình.
Code:
- Đầu tiên sắp xếp lại dãy số (dùng Quick Sort).
- res := 1;
 for i := 1 to n do
  res := res * (a[i] - i + 1) mod k;
(Chú ý biến khai báo biến res là Int64).
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS