Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #200 - Bai day con dai nhat de thi QG nam 2007
Ngày: 27-12-2010
Cập nhật: 27-12-2010
Người gửi: kienclc
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 764

Điểm: 2.5/5 (8 Phiếu)


program day_con;
const maxn=100000;
   fi='maxiseq';
   fo='maxiseq';
var n:longint;
  s:array[1..maxn] of longint;
  f1,f2:text;
 
procedure doc;
var i:longint;
begin
assign(f1,fi);
reset(f1);
readln(f1,n);
for i:=1 to n do readln(f1,s[i]);
end;
 
function tm(x:longint):boolean;
var i:longint;
begin
tm:=false;
i:=trunc(sqrt(2*x));
if (i*(i+1)div 2)=x then tm:=true;
end;
 
procedure lam;
var i,j,max:longint;
begin
j:=0; max:=0;
for i:=1 to n do
begin
 if tm(s[i])then
 begin
  if (tm(s[i-1]))then
  begin
    if(s[i]>=s[i-1])then j:=j+1
    else
    begin
      if max<j then max:=j;
       j:=0;
      end;
  end
  else j:=j+1;
 end
 else begin
      if max<j then max:=j;
       j:=0;
      end;
end;
assign(f2,fo);
rewrite(f2);
write(f2,max);
close(f2);
end;
 
begin
doc;
lam;
end.