Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #202 - MULONE
Ngày: 07-01-2011
Cập nhật: 09-01-2011
Người gửi: pitago_no_1
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 898

Điểm: 4.4/5 (22 Phiếu)


{ 11..1^2 (n chso1)=(99..9/9)^2=((10^n-1)/9)^2
          = (10^2n-2*10^n+1)/81     
          = 99..980001 /81
         ( n-1 chso 9, n-1 chso 0 )  
                        }
 
var i,j,k,n,t:longint;
begin
    readln(t);
    for j:=1 to t do
     begin
        readln(n);
        for i:=1 to (n-1) div 9 do
            write('123456790');
        k:=(n-1) mod 9;
        for i:=1 to k do
            write(chr(48+i));
        for i:=k+1 downto 2 do
            write(chr(48+i));
        for i:=1 to (n-1) div 9 do
            write('098765432');
        writeln(1);
    end;
end.