Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #204 - [PASCAL] NOTE
Ngày: 06-03-2011
Cập nhật: 06-03-2011
Người gửi: yenthanh132
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 639

Điểm: 4.2/5 (14 Phiếu)


Program NOTE;
Var f:Byte;
  p:Longint;
Function DownPos(f:Byte; p:Longint):Boolean;
Var mid:Longint;
Begin
 mid:=round(exp(ln(2)*f)) div 2;
 If p=mid then Exit(True);
 If p<mid then Exit(Not DownPos(f-1,mid-p)) else Exit(DownPos(f-1,p-mid))
End;
Begin
 Readln(f,p);
 While f<>0 do
  Begin
   If DownPos(f,p) then Writeln('D') else Writeln('U');
   Readln(f,p)
  End;
End.