Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[N] Danh sách bài tập
Kết quả 1 - 30 / 54 << < 1 2 > >>    Hiển thị # 
Số hiệu Ngày Mô tả Số người giải được
54 19-06-2009 Số nguyên tố liền trước 19
53 18-06-2009 Bài toán trùng ngày sinh 7
52 15-06-2009 Thí nghiệm tung đồng xu 38
51 15-02-2009 Đếm số cách chọn 2 ô 1x1x1 trong khối rubic 3x3x3 13
50 13-02-2009 Có bao nhiêu cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn 2007 ≤ x/y ≤ 2010 và xy ≤ 2007200820092010? 7
49 09-02-2009 Tìm số tam giác trong lưới n*n hình vuông đơn vị 5
48 05-02-2009 Tìm số nghiệm nguyên dương phân biệt của phương trình 1/x + 1/y = 133823303952137982 7
47 05-02-2009 Trong các số lẻ, chọn ra nhiều số nhất sao cho các số đôi một không chia hết cho nhau. 16
46 05-02-2009 Tính 9 chữ số cuối cùng của summod(3002193020945). 7
45 05-02-2009 Tính coprime(111222333). 10
44 05-02-2009 Khám phá hàm coprime(n) = |{(a,b) | 1 ≤ a,b ≤ n ˄ (a,b) = 1}|. 25
43 04-02-2009 Tím số có nhiều ước nhất trong phạm vi từ 1 đến 108. 14
42 04-02-2009 Tính sumdiv(3004197507051954). 10
41 04-02-2009 Khám phá hàm sumdiv(n) = n div 1 + n div 2 + ... + n div n. 53
40 04-02-2009 Khám phá hàm summod(n) = n mod 1 + n mod 2 + ... + n mod n. 51
39 03-02-2009 Tìm tổng tất cả các số có thể viết dưới dạng tổng lũy thừa bậc 5 của các chữ số của nó. 42
38 03-02-2009 Có bao nhiêu số phân biệt có dạng ab với 2 ≤ a ≤ 100 and 2 ≤ b ≤ 100? 18
37 02-02-2009 Chọn ra nhiều số nhất sao cho các số đôi một không chia hết cho nhau. 17
36 02-02-2009 Tính 1100 + 2100 + ... + 1000000000000100 và in ra kết quả theo modulo 1000000000039 6
35 02-02-2009 Khám phá số cách chia các đồng xu thành nhóm. 9
34 02-02-2009 Tìm nghiệm lớn nhất của phương trình đồng dư theo modulo 1234567898765479. 4
33 02-02-2009 Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu gà, chó? 152
32 02-02-2009 Tìm nghiệm lớn nhất của phương trình đồng dư x3 - 2x + 4 ≡ 0 (mod 249). 13
31 02-02-2009 Đếm số nghiệm của phương trình đồng dư x3 - 2x + 4 ≡ 0 (mod 125). 27
30 02-02-2009 Tìm số có tổng các ước thật sự lớn nhất trong phạm vi từ 1 đến 108. 19
29 02-02-2009 Tìm số Carmichael thứ 160. 14
28 02-02-2009 Tìm số cách sắp có điều kiện 20 con xe lên bàn cờ vua 20x20. 12
27 02-02-2009 Tìm số có các căn nguyên thủy không nhỏ hơn 40. 6
26 02-02-2009 Tìm bậc của a theo modulo m. 18
25 02-02-2009 Tìm các số tự nhiên liên tiếp mà mỗi số đều chia hết cho một số chính phương nào đó. 68