Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Thống kê bài COIN34
Đề bài Nộp bài Các bài nộp Xếp hạng Thảo luận

Tên bài: 34 đồng xu
Loại bài: acm
Điểm: 0.5
Số người giải được / đã làm: 105 / 123
Người gửi: paulmcvn

Xếp hạng bài COIN34

Kết quả 1 - 30 / 105 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Hạng Vào lúc Người nộp Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Kết quả
39 2009-10-26 02:11:16 xtie Pascal 0.00 204K 100.0
87 2010-03-20 05:31:02 firefly191 Pascal 0.00 204K 100.0
53 2009-06-28 21:02:19 mrdl Pascal 0.00 496K 100.0
65 2008-09-17 11:24:43 timberlake Pascal 0.00 516K 100.0
85 2008-09-16 06:16:17 bilun Pascal 0.00 528K 100.0
27 2009-06-29 00:52:42 kvd Pascal 0.00 544K 100.0
78 2008-10-30 11:22:36 nt_d2 C++ 0.00 2.6M 100.0
95 2009-10-25 10:38:20 eragoldghk Pascal 0.00 204K 100.0
101 2010-03-11 06:25:20 mattim Pascal 0.00 204K 100.0
89 2008-09-17 12:54:33 p_anphu Pascal 0.00 496K 100.0
93 2009-02-01 09:00:02 infoboy Pascal 0.00 512K 100.0
2 2008-09-13 04:17:06 conankudo Pascal 0.00 528K 100.0
47 2008-11-07 16:48:35 duyhung123abc Pascal 0.00 544K 100.0
13 2009-07-14 05:05:29 lpc C++ 0.00 2.5M 100.0
4 2009-10-24 07:53:58 kauke92 Pascal 0.00 204K 100.0
86 2010-03-11 05:11:59 bigokid Pascal 0.00 204K 100.0
74 2010-02-02 19:36:41 ptanh93 Pascal 0.00 352K 100.0
7 2008-11-13 10:31:30 ktuan Pascal 0.00 504K 100.0
29 2008-11-07 23:15:40 vanbongnb Pascal 0.00 524K 100.0
105 2008-09-16 08:21:34 leethaxxor Pascal 0.00 544K 100.0
62 2010-03-12 23:21:42 onesun C++ 0.00 2.5M 100.0
72 2009-10-19 11:44:42 ndlong Pascal 0.00 204K 100.0
57 2010-03-03 10:56:44 lifekeeper Pascal 0.00 204K 100.0
9 2009-10-21 12:39:39 lightning31 Pascal 0.00 352K 100.0
1 2008-11-02 05:01:54 mr_invincible Pascal 0.00 504K 100.0
22 2009-03-16 04:01:43 minhtrang Pascal 0.00 520K 100.0
48 2008-10-01 08:40:32 aukcwe Pascal 0.00 540K 100.0
32 2009-03-31 23:12:59 john_jones C 0.00 1.6M 100.0
64 2009-10-19 11:03:18 the_immortal Pascal 0.00 204K 100.0
83 2010-03-01 06:28:56 alex_pythagore Pascal 0.00 204K 100.0

Thống kê

Số lần nộp 507
Đạt yêu cầu (AC) 142
Đúng một phần (PT) 0
Sai kết quả (WA) 209
Biên dịch gặp lỗi (CE) 20
Chạy bị lỗi (RE) 53
Quá thời gian (TLE) 83