Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Thống kê bài HEAP1
Đề bài Nộp bài Các bài nộp Xếp hạng Thảo luận

Tên bài: Một chút về Huffman Tree
Loại bài: acm
Điểm: 0.4
Số người giải được / đã làm: 184 / 207
Người gửi: hard7771988

Xếp hạng bài HEAP1

Kết quả 1 - 30 / 184 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Hạng Vào lúc Người nộp Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Kết quả
83 2008-09-27 23:14:29 vhhvvh C++ 0.11 3.1M 100.0
123 2009-08-14 07:26:23 loc_konoko C++ 0.14 2.8M 100.0
184 2007-06-22 23:21:46 polaris C++ 0.18 3.4M 100.0
15 2008-08-13 02:04:13 dhkhtn C++ 0.09 2.7M 100.0
140 2009-06-13 11:13:49 zeroseven C++ 0.11 3.1M 100.0
13 2009-01-03 02:36:49 tranhaidangfpt C++ 0.13 2.7M 100.0
96 2009-09-03 11:19:38 hieult C++ 0.14 2.7M 100.0
167 2008-11-27 08:04:55 banana C++ 0.15 2.7M 100.0
12 2009-07-12 02:07:20 lpc C++ 0.06 3.1M 100.0
171 2007-03-01 15:09:42 msn C++ 0.11 3.0M 100.0
98 2009-09-03 11:25:00 rukawa C++ 0.14 2.7M 100.0
183 2007-11-15 11:51:27 kbresol C++ 0.15 2.7M 100.0
150 2009-12-03 05:54:52 hnue C++ 0.06 2.8M 100.0
32 2008-04-18 09:56:40 john_jones C++ 0.10 4.0M 100.0
38 2009-01-07 06:08:40 doremon C++ 0.14 2.7M 100.0
152 2009-01-12 08:16:34 hcmut C++ 0.06 2.7M 100.0
135 2009-09-03 11:25:08 phathien_169 C++ 0.14 2.7M 100.0
181 2007-11-07 04:21:00 seineriver C++ 0.79 2.7M 100.0
112 2007-03-07 10:35:39 pink_rose9005 C++ 0.06 2.7M 100.0
10 2008-10-25 12:58:36 khanhptnk C++ 0.07 3.3M 100.0
50 2009-08-12 04:59:23 duyhung123abc C++ 0.08 3.4M 100.0
177 2007-11-02 02:09:28 erifkb C++ 0.12 2.7M 100.0
75 2010-01-21 00:03:35 onesun C++ 0.05 2.8M 100.0
149 2009-01-12 08:14:50 bt09 C++ 0.06 2.7M 100.0
155 2008-12-10 08:48:21 thanh_hung C++ 0.07 2.7M 100.0
115 2007-06-14 21:03:16 letheluu C++ 0.08 3.0M 100.0
106 2007-11-19 02:09:43 paulmcvn C++ 0.06 2.7M 100.0
164 2007-06-16 11:21:41 kaka177 C++ 0.07 2.7M 100.0
165 2009-10-28 08:49:53 sumch C++ 0.09 3.1M 100.0
175 2009-02-18 00:11:00 pink_skull C++ 0.11 3.1M 100.0

Thống kê

Số lần nộp 821
Đạt yêu cầu (AC) 302
Đúng một phần (PT) 0
Sai kết quả (WA) 338
Biên dịch gặp lỗi (CE) 40
Chạy bị lỗi (RE) 98
Quá thời gian (TLE) 43