Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Thống kê bài MMASS
Đề bài Nộp bài Các bài nộp Xếp hạng Thảo luận

Tên bài: Mass of Molecule
Loại bài: tutorial
Điểm: 0.5
Số người giải được / đã làm: 114 / 119
Người gửi: vdmedragon

Xếp hạng bài MMASS

Kết quả 61 - 90 / 114 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Hạng Vào lúc Người nộp Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Kết quả
61 2009-04-26 21:48:53 ndlong Pascal 0.01 596K 100.0
62 2009-09-07 01:28:21 hyper_beam Pascal 0.02 556K 100.0
63 2009-11-06 23:05:53 ptanh93 Pascal 0.00 204K 100.0
64 2010-04-19 06:48:02 huedang Pascal 0.00 204K 100.0
65 2009-04-19 10:43:08 ramesses Pascal 0.02 560K 100.0
66 2010-02-04 11:24:55 flamel Pascal 0.00 244K 100.0
67 2009-07-31 12:53:45 hieult C++ 0.04 2.6M 100.0
68 2009-08-05 08:45:42 rukawa C++ 0.05 2.6M 100.0
69 2009-06-24 10:02:35 dungin Pascal 0.01 548K 100.0
70 2009-04-19 08:32:15 elite Pascal 0.01 548K 100.0
71 2010-02-13 11:27:25 phidang Pascal 0.00 204K 100.0
72 2010-03-02 10:34:12 virtuspro94 Pascal 0.00 208K 100.0
73 2009-12-18 12:49:56 tung_goodluck Pascal 0.00 244K 100.0
74 2010-02-01 21:52:53 alex_pythagore Pascal 0.00 204K 100.0
75 2010-03-21 08:33:20 superman9468 Pascal 0.00 364K 100.0
76 2010-03-23 02:40:22 bigokid Pascal 0.00 204K 100.0
77 2009-11-29 08:53:38 nguyenthong92 Pascal 0.00 204K 100.0
78 2009-08-06 01:18:15 loc_konoko C++ 0.05 2.7M 100.0
79 2010-03-06 08:52:50 dark_hack Pascal 0.00 204K 100.0
80 2009-06-10 13:45:52 quocquan Pascal 0.01 564K 100.0
81 2010-03-19 19:44:32 hadeson Pascal 0.00 208K 100.0
82 2010-03-17 02:27:05 quandum Pascal 0.00 204K 100.0
83 2009-11-29 09:41:54 chuotbac09 Pascal 0.00 208K 100.0
84 2009-04-26 12:59:52 chicken123 Pascal 0.00 596K 100.0
85 2009-03-15 07:32:15 tunglam612 Pascal 0.01 596K 100.0
86 2010-03-03 10:10:45 phuthinh Pascal 0.00 204K 100.0
87 2010-02-23 10:18:48 greenlion Pascal 0.00 300K 100.0
88 2009-07-13 05:23:03 cuongbn C++ 0.05 2.7M 100.0
89 2009-07-29 07:34:02 bt25 C++ 0.05 2.6M 100.0
90 2009-04-26 12:48:34 dyn Pascal 0.01 624K 100.0

Thống kê

Số lần nộp 237
Đạt yêu cầu (AC) 136
Đúng một phần (PT) 0
Sai kết quả (WA) 84
Biên dịch gặp lỗi (CE) 7
Chạy bị lỗi (RE) 10
Quá thời gian (TLE) 0