Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Thống kê bài TRIBE
Đề bài Nộp bài Các bài nộp Xếp hạng Thảo luận

Tên bài: Tribe
Loại bài: oi
Điểm: 0.7
Số người giải được / đã làm: 68 / 97
Người gửi: voj

Xếp hạng bài TRIBE

Kết quả 31 - 60 / 91 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Hạng Vào lúc Người nộp Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Kết quả
31 2009-09-17 04:19:06 quan Pascal 3.45 1.5M 100.0
32 2009-12-29 05:34:54 doremon Pascal 1.86 1.4M 100.0
33 2009-06-28 03:47:13 hungkcdhv Pascal 1.95 2.3M 100.0
34 2009-07-13 23:46:26 hunterx109 Pascal 5.64 36M 70.0
35 2009-02-10 12:13:45 buiminhtri Pascal 4.73 1.1M 100.0
36 2009-03-19 06:45:43 kauke Pascal 3.67 988K 100.0
37 2009-01-18 12:42:25 mrbomb Pascal 0.30 4.5M 55.0
38 2008-08-28 06:00:34 tokucha Pascal 0.26 1.7M 100.0
39 2009-01-31 02:51:56 overtherainbow Pascal 3.55 1.3M 100.0
40 2008-08-13 04:15:46 mr_luu91 Pascal 3.96 2.0M 100.0
41 2008-11-27 06:30:45 duyhung123abc Pascal 5.50 2.4M 60.0
42 2008-08-30 11:19:24 quarterss Pascal 0.23 1.7M 100.0
43 2008-08-04 23:57:38 just_like_it Pascal 1.52 1.9M 80.0
44 2008-11-18 19:27:08 andrea_pirlo_1 Pascal 0.37 1.7M 100.0
45 2008-08-08 06:05:38 yourfriends Pascal 3.31 35M 100.0
46 2009-06-03 10:18:23 huy08ti03 C++ 1.06 15M 35.0
47 2008-08-07 06:03:01 hocmai185 Pascal 1.98 2.3M 100.0
48 2010-03-21 04:35:16 discretemath12 Pascal 3.95 496K 100.0
49 2008-09-29 09:15:24 congminh91 Pascal 1.71 860K 100.0
50 2008-11-07 12:01:36 trunghieuhf Pascal 4.74 1.3M 100.0
51 2010-03-21 10:53:26 winterwolf94 Pascal 2.07 528K 100.0
52 2008-08-31 21:27:45 lionking10 Pascal 0.22 1.7M 100.0
53 2008-09-04 00:57:39 nguyenbaphu Pascal 0.26 1.2M 85.0
54 2009-07-14 12:43:30 ngoctl93 Pascal 5.21 36M 100.0
55 2008-08-28 22:42:11 tuyen_pro_vip Pascal 0.37 1.7M 100.0
56 2008-08-04 04:24:29 timberlake Pascal 3.30 36M 100.0
57 2008-08-03 10:09:24 nguyendaithanh Pascal 5.72 2.0M 90.0
58 2010-03-21 10:07:47 sig0610 Pascal 3.43 632K 100.0
59 2010-03-22 02:43:38 white_cobra Pascal 5.71 36M 100.0
60 2009-09-22 10:05:22 hyper_beam Pascal 3.68 648K 100.0

Thống kê

Số lần nộp 451
Đạt yêu cầu (AC) 127
Đúng một phần (PT) 243
Sai kết quả (WA) 62
Biên dịch gặp lỗi (CE) 19
Chạy bị lỗi (RE) 0
Quá thời gian (TLE) 0