Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 31 - 60 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-24 10:03:51 acm MKFLAGS Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-05-07 20:46:33 acm XAYNHA Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-02-27 10:17:14 acm MESSAGE Pascal 0.44 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 06:47:47 acm MINK Pascal 0.49 404K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 21:19:55 acm THEME Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-03-02 12:45:29 acm PCIRCLE Pascal 0.31 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 20:39:09 oi VCOLDWAT Pascal 0.39 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 06:19:38 oi KMIN Pascal 2.64 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 20:29:23 oi HELPPM Pascal 6.42 1.7M Đúng một phần 60.0
2010-03-22 07:35:37 oi TRIBE Pascal 0.26 36M Đúng một phần 30.0
2010-02-11 23:52:11 oi QBROBOT Pascal 0.31 1.2M Đúng một phần 94.1
2010-03-16 19:41:22 oi PWRFAIL Pascal 4.39 33M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 05:24:49 oi TREAT Pascal 0.01 1.8M Đúng một phần 40.0
2010-02-06 23:25:36 oi NKEDIT Pascal 0.00 204K Đúng một phần 70.0
2009-11-13 05:55:06 oi LINEGAME Pascal 3.45 2.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-17 11:15:17 oi FIRS Pascal 1.01 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 02:34:46 oi CBUYING Pascal 3.00 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 09:20:22 oi GRAPH_ Pascal 0.51 2.1M Đúng một phần 85.7
2010-03-19 19:44:16 oi SBOOST Pascal 0.03 872K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 08:21:14 oi NKTHEME Pascal 0.60 600K Đúng một phần 66.7
2010-02-28 02:20:17 oi NKMSG Pascal 0.94 2.4M Đúng một phần 76.9
2009-11-18 08:24:19 oi NKTICK Pascal 0.59 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-29 10:37:52 oi NKTARDY Pascal 0.00 2.6M Đúng một phần 20.0
2010-02-27 03:19:02 oi V8SCORE Pascal 0.01 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-19 21:43:34 oi CHATCHIT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 07:37:45 oi VDANGER Pascal 0.06 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-13 18:56:51 oi QBTICKET Pascal 1.33 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 02:44:01 oi KDEL Pascal 6.31 712K Đúng một phần 60.0
2010-02-15 21:20:15 oi HOUSES Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 18:33:43 oi QBMARKET Pascal 0.00 228K Đúng một phần 5.0