Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 61 - 90 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-10 00:33:30 oi NKSGAME Pascal 1.37 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 11:15:47 oi V8SORT Pascal 0.04 448K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-20 21:34:38 oi LEM5 Pascal 0.30 1.1M Đúng một phần 18.2
2010-02-25 00:50:26 oi VMUNCH Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 09:12:13 oi NOIXICH Pascal 0.05 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 11:13:57 oi VSTEPS Pascal 0.05 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 07:57:29 oi PTRANG Pascal 0.01 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 04:21:31 oi MAXARR1 Pascal 0.62 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 20:35:58 oi QBBISHOP Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 21:40:51 oi BONES Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 03:10:23 oi NKGUARD Pascal 1.32 10M Đúng một phần 95.8
2010-03-02 06:04:57 oi NKDIVSEQ Pascal 0.00 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 16:45:18 oi STNODE Pascal 0.20 5.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 12:15:57 oi AREATRI Pascal 0.92 212K Đúng một phần 35.0
2010-03-27 23:42:47 oi DTTUI1 Pascal 2.19 66M Đúng một phần 83.3
2010-03-07 18:44:01 oi CNMARBLE Pascal 1.47 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 09:45:11 oi LNACS Pascal 0.32 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 08:21:14 oi NKTHEME Pascal 0.60 600K Đúng một phần 66.7
2010-02-28 02:20:17 oi NKMSG Pascal 0.94 2.4M Đúng một phần 76.9
2009-11-18 08:24:19 oi NKTICK Pascal 0.59 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-29 10:37:52 oi NKTARDY Pascal 0.00 2.6M Đúng một phần 20.0
2010-02-27 03:19:02 oi V8SCORE Pascal 0.01 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-19 21:43:34 oi CHATCHIT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 20:39:09 oi VCOLDWAT Pascal 0.39 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 06:19:38 oi KMIN Pascal 2.64 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 20:29:23 oi HELPPM Pascal 6.42 1.7M Đúng một phần 60.0
2010-03-22 07:35:37 oi TRIBE Pascal 0.26 36M Đúng một phần 30.0
2010-02-11 23:52:11 oi QBROBOT Pascal 0.31 1.2M Đúng một phần 94.1
2010-03-16 19:41:22 oi PWRFAIL Pascal 4.39 33M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 05:24:49 oi TREAT Pascal 0.01 1.8M Đúng một phần 40.0