Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 61 - 90 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-05 21:05:27 oi NKH Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 21:20:15 oi HOUSES Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-22 07:35:37 oi TRIBE Pascal 0.26 36M Đúng một phần 30.0
2010-03-02 04:21:31 oi MAXARR1 Pascal 0.62 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 18:27:20 oi PBCFIBO Pascal 0.84 248K Đúng một phần 50.0
2010-03-03 19:54:04 acm TRIOMINO Pascal 0.00 204K Sai kết quả 0.0
2010-03-14 21:32:18 acm COIN34 Pascal 2.99 204K Quá thời gian 0.0
2010-03-28 08:57:11 acm POWER Pascal 0.13 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 22:53:17 oi QBMSEQ Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-02-25 18:33:43 oi QBMARKET Pascal 0.00 228K Đúng một phần 5.0
2010-02-11 23:52:11 oi QBROBOT Pascal 0.31 1.2M Đúng một phần 94.1
2010-02-27 20:35:58 oi QBBISHOP Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 20:57:37 acm NKTRIO Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-02-27 21:00:31 acm QBSTR Pascal 0.00 332K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-25 19:47:18 acm VECTOR Pascal 0.46 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 21:40:51 oi BONES Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-24 08:30:09 oi PWALK Pascal 0.15 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 02:05:07 oi ROTATION Pascal 0.03 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 19:41:22 oi PWRFAIL Pascal 4.39 33M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 03:10:23 oi NKGUARD Pascal 1.32 10M Đúng một phần 95.8
2010-02-23 10:21:53 oi AUCTION Pascal 0.02 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 09:56:09 oi NKCITY Pascal 0.11 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 05:24:49 oi TREAT Pascal 0.01 1.8M Đúng một phần 40.0
2010-02-08 04:56:39 acm PAGAIN Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-07 11:13:26 acm MINMOVE Pascal 0.00 616K Sai kết quả 0.0
2010-02-09 00:15:36 oi NKABD Pascal 0.93 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 23:25:36 oi NKEDIT Pascal 0.00 204K Đúng một phần 70.0
2010-03-02 06:04:57 oi NKDIVSEQ Pascal 0.00 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 08:54:51 oi NKLETTER Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-31 18:41:51 acm WORDCNT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0