Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 31 - 60 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-28 12:25:40 acm DTPYRA Pascal 0.01 204K Sai kết quả 0.0
2010-02-24 18:40:15 acm KSPREE Pascal 0.05 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-18 08:57:57 acm MULONE Pascal 0.60 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 20:16:29 oi VCOWFLIX Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 00:15:36 oi NKABD Pascal 0.93 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-24 02:34:01 oi NKJUMP Pascal 0.29 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 21:17:01 tutorial QBSEQ Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 12:15:57 oi AREATRI Pascal 0.92 212K Đúng một phần 35.0
2010-02-23 21:19:55 acm THEME Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-02-23 20:39:55 acm LIQ Pascal 0.03 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 10:02:43 oi MEO Pascal 0.69 216K Đúng một phần 50.0
2010-01-30 20:52:07 acm NTSHEEP Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 20:46:33 acm XAYNHA Pascal 0.00 216K Sai kết quả 0.0
2010-02-27 02:51:54 oi LEM Pascal 0.00 220K Đúng một phần 9.1
2010-03-02 05:44:16 oi VBGRASS Pascal 0.00 228K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 18:33:43 oi QBMARKET Pascal 0.00 228K Đúng một phần 5.0
2010-01-07 11:27:47 acm LATGACH Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 07:57:29 oi PTRANG Pascal 0.01 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 09:12:13 oi NOIXICH Pascal 0.05 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 12:17:04 tutorial QBMAX Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-10 06:01:58 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 00:37:36 acm FLOYD Pascal 0.45 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 23:53:07 oi V8ORG Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 00:50:26 oi VMUNCH Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 18:27:20 oi PBCFIBO Pascal 0.84 248K Đúng một phần 50.0
2010-03-02 07:37:45 oi VDANGER Pascal 0.06 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 21:09:35 oi NKSEQ Pascal 0.00 264K Đúng một phần 45.0
2010-02-27 03:19:02 oi V8SCORE Pascal 0.01 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:38:19 tutorial IOIBIN Pascal 0.53 304K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 04:21:14 oi NKPATH Pascal 34.03 320K Đúng một phần 90.0