Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 31 - 60 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-07 01:19:10 acm LIS Pascal 0.12 380K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 19:41:54 acm PNUMBER Pascal 0.03 400K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 12:45:29 acm PCIRCLE Pascal 0.31 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 04:03:26 oi NKPALIN Pascal 1.37 8.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 17:55:28 oi NKLINEUP Pascal 4.86 9.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-18 08:24:19 oi NKTICK Pascal 0.59 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 11:27:47 acm LATGACH Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 00:33:30 oi NKSGAME Pascal 1.37 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-24 02:34:01 oi NKJUMP Pascal 0.29 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 23:53:07 oi V8ORG Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 03:19:02 oi V8SCORE Pascal 0.01 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 11:15:47 oi V8SORT Pascal 0.04 448K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-19 21:43:34 oi CHATCHIT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 05:44:16 oi VBGRASS Pascal 0.00 228K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 20:16:29 oi VCOWFLIX Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 20:39:09 oi VCOLDWAT Pascal 0.39 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 00:50:26 oi VMUNCH Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-07 08:26:02 oi VRATF Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 07:37:45 oi VDANGER Pascal 0.06 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 06:19:38 oi KMIN Pascal 2.64 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 09:12:13 oi NOIXICH Pascal 0.05 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 21:17:01 tutorial QBSEQ Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-13 18:56:51 oi QBTICKET Pascal 1.33 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 12:17:04 tutorial QBMAX Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-16 22:04:04 tutorial QBHEAP Pascal 0.36 324K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 10:38:19 tutorial IOIBIN Pascal 0.53 304K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-19 22:28:56 acm QBSQUARE Pascal 1.59 7.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 11:13:57 oi VSTEPS Pascal 0.05 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 09:07:44 oi VBOARD Pascal 0.87 2.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-14 07:57:29 oi PTRANG Pascal 0.01 232K Đạt yêu cầu 100.0