Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của quandum
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: THÈM CODE QUÁ...
Hạng: 182
Điểm: 37.8
Số bài giải được / đã làm: 75 / 123
Cấp bậc: 5
Đơn vị: LQD-VT (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: quandum

Các bài đã làm

Kết quả 61 - 90 / 123 << < 1 2 3 4 5 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-05 21:05:27 oi NKH Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 21:20:15 oi HOUSES Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 04:21:31 oi MAXARR1 Pascal 0.62 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 08:57:11 acm POWER Pascal 0.13 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 20:35:58 oi QBBISHOP Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 21:00:31 acm QBSTR Pascal 0.00 332K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-25 19:47:18 acm VECTOR Pascal 0.46 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 21:40:51 oi BONES Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-24 08:30:09 oi PWALK Pascal 0.15 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 02:05:07 oi ROTATION Pascal 0.03 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 19:41:22 oi PWRFAIL Pascal 4.39 33M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 10:21:53 oi AUCTION Pascal 0.02 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 09:56:09 oi NKCITY Pascal 0.11 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 00:15:36 oi NKABD Pascal 0.93 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 06:04:57 oi NKDIVSEQ Pascal 0.00 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 08:54:51 oi NKLETTER Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-31 18:41:51 acm WORDCNT Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-13 21:06:41 acm MLASERP Pascal 0.02 328K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 18:01:04 tutorial MRECAMAN Pascal 0.05 9.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-10 06:01:58 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2009-11-13 05:55:06 oi LINEGAME Pascal 3.45 2.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 16:45:18 oi STNODE Pascal 0.20 5.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 18:39:10 oi PAGODA Pascal 0.47 8.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-17 02:27:05 tutorial MMASS Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2009-12-31 21:35:42 tutorial MDIGITS2 Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 23:46:12 oi CTNBULLS Pascal 0.03 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-17 11:15:17 oi FIRS Pascal 1.01 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-11 18:17:08 acm SPBINARY Pascal 0.07 356K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 20:52:07 acm NTSHEEP Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 18:40:15 acm KSPREE Pascal 0.05 204K Đạt yêu cầu 100.0