Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của cuthai1993
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Phan Hùng Thái
Hạng: 229
Điểm: 28.1
Số bài giải được / đã làm: 58 / 113
Cấp bậc: 4
Đơn vị: 11 Tin chuyên Lê Khiế (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: cuthai1993

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 113 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-12 08:26:24 oi TAXID Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-11 02:21:34 oi LNACS Pascal 0.05 4.4M Đúng một phần 50.0
2010-03-10 04:18:47 oi NKBM Pascal 0.02 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 04:06:39 oi GRAPH_ Pascal 0.44 2.0M Đúng một phần 85.7
2010-03-10 02:37:39 acm LIS Pascal 0.09 452K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 02:31:34 acm LIQ Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 21:08:16 oi TJALG Pascal 0.46 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 04:33:29 acm VUKVN Pascal 0.08 9.2M Sai kết quả 0.0
2010-03-09 03:31:41 oi NKMSG Pascal 0.86 20M Đúng một phần 92.3
2010-03-08 20:17:38 oi CUTRECT Pascal 0.26 13M Đúng một phần 50.0
2010-03-07 01:55:08 oi CNMARBLE Pascal 1.51 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 14:16:01 acm NKTRIO Pascal 1.92 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 14:04:50 oi NKNUMFRE Pascal 0.00 204K Đúng một phần 50.0
2010-03-06 13:57:19 oi INTEGER7 Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-06 13:48:24 tutorial MBLAST Pascal 0.09 4.2M Chạy bị lỗi 0.0
2010-03-06 13:44:44 acm BIC Pascal 0.61 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 13:41:20 oi CRUELL Pascal 0.96 220K Đúng một phần 85.7
2010-03-06 13:27:36 oi NKGUARD Pascal 2.01 9.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 12:33:26 oi NKDIVSEQ Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 09:03:36 oi PAGODA Pascal 0.00 8.0M Đúng một phần 70.0
2010-03-06 08:29:41 oi MAXARR3 Pascal 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-03-06 07:30:57 oi NKSGAME Pascal 1.34 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 06:23:06 oi NKMAXSEQ Pascal 0.14 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 02:28:18 acm TCDFZ Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 02:01:08 acm BRIDGES Pascal 0.36 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-06 01:13:16 oi BONES Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 22:39:22 acm THEME Pascal 1.06 49M Sai kết quả 0.0
2010-03-05 22:37:56 oi NKTHEME Pascal 5.12 49M Đúng một phần 86.7
2010-03-05 21:43:24 acm QBSQUARE Pascal 0.00 8.2M Sai kết quả 0.0
2010-03-05 20:49:24 acm MJOURNEY Pascal 1.61 268K Đạt yêu cầu 100.0