Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của deoxys1994
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: [CF]§♥AWM♥§
Hạng: 354
Điểm: 14.4
Số bài giải được / đã làm: 36 / 51
Cấp bậc: 2
Đơn vị: CrossFire (Hạng 8)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 51 << < 1 2 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-06 03:49:06 acm DTPYRA Pascal 5.92 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-06 03:43:31 acm CT Pascal 0.11 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-05 12:12:36 oi NUMCON Pascal 0.00 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 22:42:49 acm PNUMBER Pascal 1.03 984K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 22:12:10 acm SUBSTR Pascal 1.19 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-02 04:38:11 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-26 03:55:51 acm FLOYD Pascal 0.04 256K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 08:30:33 oi BASEH Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 01:04:34 oi QBTICKET Pascal 0.81 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 22:11:17 oi CBUYING Pascal 0.06 1.8M Đúng một phần 50.0
2010-02-02 05:21:12 acm ETF Pascal 0.73 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 23:00:57 acm LIQ Pascal 0.00 380K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 20:36:57 tutorial BIGNUM Pascal 0.03 248K Sai kết quả 0.0
2010-01-26 08:04:59 oi LITES Pascal 0.35 308K Đúng một phần 68.4
2010-01-24 02:08:25 oi NKTHEME Pascal 0.00 216K Đúng một phần 6.7
2010-01-21 07:58:22 oi COUNTCBG Pascal 0.58 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-14 09:58:30 oi CHATCHIT Pascal 0.00 212K Đúng một phần 80.0
2010-01-12 10:04:07 oi VBF1 Brainf**k 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-01-12 05:11:15 acm METERAIN Pascal 2.79 284K Quá thời gian 0.0
2010-01-12 04:35:25 oi NKABD Pascal 0.05 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-10 21:48:53 oi NKCABLE Pascal 0.05 400K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-10 20:58:15 oi BFCHAL Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-10 20:57:35 oi VBF2 Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-10 08:37:18 oi NBFM Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-10 08:36:09 oi NBFA Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-08 10:38:11 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-08 10:06:39 oi NOTE Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-05 09:11:28 acm LIS Pascal 0.09 380K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-05 08:23:22 acm QBSTR Pascal 0.00 460K Sai kết quả 0.0
2010-01-05 07:41:48 oi NKLETTER Pascal 0.00 300K Đạt yêu cầu 100.0