Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của discretemath12
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: [PTNK]N:=V
Hạng: 71
Điểm: 112.0
Số bài giải được / đã làm: 210 / 210
Cấp bậc: 16
Đơn vị: CrossFire (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: discretemath12

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 210 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-11 11:15:34 oi NKH Pascal 0.00 376K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:15:13 acm MEDIAN Pascal 1.97 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:14:56 oi EQUTRI Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:14:37 acm SETNJA Pascal 1.17 224K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:14:08 acm IVANA Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:13:48 acm MJOURNEY Pascal 0.00 256K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:13:21 acm MTWALK Pascal 0.07 336K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:13:04 oi TTRAVEL Pascal 0.26 832K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-11 11:12:49 acm CRECT Pascal 0.93 368K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-21 07:49:43 acm MREPLBRC Pascal 0.26 844K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-20 06:50:56 acm JEDNAKOS Pascal 0.77 20M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 09:42:41 oi NKBRK2 Pascal 0.00 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 09:41:44 acm BRACKET Pascal 0.00 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 07:40:02 oi TOPALIN Pascal 0.00 324K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 21:34:22 acm LATGACH2 Pascal 0.02 608K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 21:33:45 acm TABLIC Pascal 0.02 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 12:19:18 acm ELEVATOR Pascal 3.78 524K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 05:54:25 oi TREAT Pascal 1.05 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-16 12:45:53 oi CRUELL2 Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-16 11:55:19 oi NKPATH Pascal 39.66 288K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-16 09:57:51 oi HOUSES Pascal 0.12 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-15 09:51:49 acm MSTICK Pascal 0.00 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-15 04:04:16 acm MDOLLS Pascal 0.42 360K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-14 09:59:27 oi NKTREE Pascal 0.22 400K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-14 09:44:56 acm QBDIVSEQ Pascal 0.43 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 07:10:24 oi PBCSEQ Pascal 1.06 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 03:14:18 oi VWORDPOW C++ 1.06 3.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-11 23:09:32 acm MBEEWALK Pascal 0.00 276K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-11 12:06:53 oi FIRS Pascal 0.74 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-11 00:05:51 oi PTRANG Pascal 0.00 252K Đạt yêu cầu 100.0