Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của dpcm1994
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nguyen Duc Phuong
Hạng: 166
Điểm: 42.6
Số bài giải được / đã làm: 91 / 107
Cấp bậc: 6
Đơn vị: Hanoi-Amsterdam High School (Hạng 12)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: dpcm1994

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 107 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-20 11:41:27 tutorial M3TILE Pascal 0.00 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-20 08:41:10 oi LEM3 Pascal 0.90 6.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-19 12:52:58 oi TTRAVEL Pascal 0.26 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-28 23:51:31 oi VWORDPOW C++ 0.19 3.7M Đúng một phần 90.0
2010-04-26 12:25:43 oi ROCKS Pascal 0.22 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-25 12:26:02 oi FWATER Pascal 0.19 604K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-23 09:08:45 acm SHHV Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-22 14:20:53 acm MKFLAGS Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-22 13:53:03 oi TOINCSEQ Pascal 0.21 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-19 10:01:52 oi CNMARBLE Pascal 1.55 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 12:09:44 oi SBOOST Pascal 0.02 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 10:41:38 oi FIRS Pascal 0.55 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 08:55:50 oi NKREZ C++ 3.36 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 15:25:58 oi NKTREE Pascal 0.00 204K Đúng một phần 70.0
2010-04-13 15:07:17 oi NKJUMP Pascal 0.10 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 13:56:09 acm CTNOWN Pascal 0.00 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 08:47:11 oi CTF Pascal 0.00 248K Đúng một phần 50.0
2010-04-10 09:27:25 acm XAYNHA Pascal 0.05 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-10 08:33:31 acm MACHINE Pascal 0.12 384K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 14:04:53 acm TWO Pascal 0.07 324K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 14:04:35 oi NK2MFS Pascal 0.10 328K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 08:48:58 oi NOIXICH C++ 0.09 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 08:01:25 oi HAF1 Pascal 1.39 6.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 07:01:29 acm KMBUS Pascal 0.01 284K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-08 11:47:00 acm MCLONUM Pascal 0.00 248K Sai kết quả 0.0
2010-04-08 11:16:34 acm MZVRK Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-07 12:42:35 oi VCOLDWAT Pascal 0.41 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-07 12:12:36 acm CAR Pascal 0.21 264K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-07 11:26:13 acm LQDRECT C++ 3.13 3.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-07 09:26:06 oi CBUYING Pascal 1.93 1.8M Đạt yêu cầu 100.0