Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của duc0710
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Tedomi084
Hạng: 87
Điểm: 98.8
Số bài giải được / đã làm: 166 / 212
Cấp bậc: 14
Đơn vị: NT iTeam (Hạng 5)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: duc0710

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 212 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-11 05:20:44 oi STABLE Pascal 0.50 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 02:34:23 oi LNACS Pascal 0.62 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 19:59:02 oi CNMARBLE Pascal 1.47 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:51:05 oi CRITICAL Pascal 0.00 3.7M Đúng một phần 35.0
2010-03-09 10:07:07 oi GRAPH_ Pascal 0.41 10M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 09:21:13 oi TJALG Pascal 0.46 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 10:34:30 oi NTHUGE Pascal 10.97 19M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 02:07:49 acm CUTSEG Pascal 6.39 32M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-06 11:37:40 acm NTBANK Pascal 0.00 316K Sai kết quả 0.0
2010-02-05 18:48:02 oi TREAT Pascal 1.54 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-05 18:19:11 acm MSTICK Pascal 0.02 264K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-05 11:29:54 tutorial MCIRGAME Pascal 0.60 892K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-04 21:22:08 oi DTTUI2 Pascal 0.00 8.1M Đúng một phần 27.3
2010-02-02 22:53:04 acm MSE06H Pascal 1.30 13M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 22:46:35 acm MJOURNEY Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 20:13:16 acm SETNJA Pascal 1.28 468K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 12:05:35 acm SPBINARY Pascal 0.00 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 10:19:57 oi NKSPILJA Pascal 1.30 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 03:38:00 tutorial QBHEAP Pascal 0.32 328K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-31 03:09:11 oi STNODE Pascal 0.19 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-31 02:39:45 acm MCHAOS Pascal 4.07 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-31 02:05:49 oi NTPACK Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 11:07:32 acm SPSEQ Pascal 1.28 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 04:10:18 oi NKINV Pascal 0.31 676K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-27 12:24:29 acm NTFENCE Pascal 0.29 224K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-27 03:39:20 oi KMIN Pascal 1.52 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-26 20:55:47 acm QMAX2 Pascal 0.87 3.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-20 02:33:16 acm CATALAN Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-15 10:38:27 oi NKPOLY Pascal 4.27 524K Đúng một phần 95.0
2010-01-13 19:52:19 acm MLASERP Pascal 0.19 440K Đạt yêu cầu 100.0