Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của flamel
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: PROTOS
Hạng: 115
Điểm: 75.3
Số bài giải được / đã làm: 136 / 187
Cấp bậc: 10
Đơn vị: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH (Hạng 3)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: Flamel

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 187 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-15 07:00:02 oi STABLE Pascal 0.99 100M Đúng một phần 80.0
2010-03-15 06:18:40 oi LNACS Pascal 0.26 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:16:33 oi GRAPH_ Pascal 0.43 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 09:34:29 oi TJALG Pascal 0.47 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 08:54:34 acm LIS Pascal 0.11 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 08:38:38 tutorial QBMST Pascal 0.09 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 06:21:18 oi CNMARBLE Pascal 1.68 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 07:29:26 oi NKPOS Pascal 0.00 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 05:38:21 acm QBSCHOOL Pascal 1.52 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 09:58:32 acm CT Pascal 0.29 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 12:30:50 acm REL7 Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-02-28 12:16:10 acm QBWIRE Pascal 0.05 2.2M Sai kết quả 0.0
2010-02-27 17:30:40 oi STNODE Pascal 0.16 1.7M Đúng một phần 40.0
2010-02-27 11:17:33 oi VCOWCAR Pascal 0.17 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 08:17:41 oi V8ORG Pascal 0.00 556K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 22:17:00 oi NKH Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 08:27:16 oi NKTREE Pascal 0.40 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 05:17:34 oi NKMAXSEQ Pascal 0.16 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 04:46:34 oi QBSEGPAR Pascal 0.02 264K Đúng một phần 30.0
2010-02-26 04:42:33 oi QBMSEQ Pascal 0.02 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 21:47:57 oi NKSPILJA Pascal 0.04 400K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 13:19:24 oi TWOBLACK Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 00:23:55 oi HELPPM Pascal 17.36 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 00:28:42 acm PIZZALOC Pascal 1.55 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 09:14:42 oi CBUYING Pascal 2.84 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 06:47:05 acm MAXCUB Pascal 0.43 508K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 05:11:16 oi HAOI6000 Pascal 2.12 118M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-09 11:18:08 acm COP3 Pascal 0.00 988K Sai kết quả 0.0
2010-02-07 11:27:41 oi PCYCLE Pascal 0.00 524K Đúng một phần 14.3
2010-02-04 11:24:55 tutorial MMASS Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0