Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của gerrob
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Robert Gerbicz
Hạng: 38
Điểm: 172.7
Số bài giải được / đã làm: 210 / 241
Cấp bậc: 24
Đơn vị: ELTE (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: gerrob

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 241 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-08-09 06:36:51 oi SMAX C++ 10.08 96M Đúng một phần 96.0
2009-08-06 04:44:55 acm DTDOI C 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-08-06 04:36:50 acm GPT C 0.01 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-04 06:12:48 oi AREATRI C 2.26 1.6M Đúng một phần 55.0
2009-08-02 05:28:01 oi NSC C++ 2.33 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-08-02 05:26:44 oi BINPAL C++ 0.02 2.6M Đúng một phần 40.0
2009-07-26 06:23:58 oi BLAND C++ 5.70 3.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-26 05:07:11 oi WINNER C++ 4.52 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-19 04:53:31 oi CLEAR C 0.41 3.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-19 04:52:47 oi MARBLE C 8.79 2.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-12 09:50:10 oi SELFDIV C 11.15 5.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-05 13:49:53 tutorial QBSEQ C 0.01 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-05 09:58:48 oi TOPALIN C 0.03 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-07-05 09:51:10 acm LQDRECT C 0.57 3.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-07 05:11:54 acm MCHAOS C 3.74 8.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-06-05 15:10:28 acm FLOWGROW C 0.16 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-11 11:58:54 acm TWINSNOW C 7.06 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-06 06:58:07 acm KRECT C++ 5.94 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-06 06:51:49 acm CRECT C 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-04-25 14:51:46 acm TREENUM C 0.53 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-25 14:29:55 tutorial MDIGITS2 C 0.14 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-18 12:25:05 acm MBIPALIN C 0.34 5.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-13 04:01:13 acm LATGACH4 C 0.09 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-12 12:25:06 oi LSFIGHT C 6.13 3.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-12 11:00:26 acm CRATE C 2.30 7.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 14:07:45 oi LINEGAME C 1.76 13M Đúng một phần 90.0
2009-04-10 13:58:43 acm MSE08H C 0.09 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 13:58:00 acm MSE08G C++ 1.80 5.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 13:57:12 acm MSKYCODE C 0.21 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-28 03:31:26 acm ETF C 0.10 1.6M Đạt yêu cầu 100.0