Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của hadeson
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Cao Thành Sơn
Hạng: 175
Điểm: 40.1
Số bài giải được / đã làm: 72 / 117
Cấp bậc: 6
Đơn vị: 10xCSPHN (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 117 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-15 10:26:43 oi CUTBOARD Pascal 2.53 16M Đúng một phần 50.0
2010-05-15 08:53:29 acm NICEQUAD Pascal 2.97 1.1M Quá thời gian 0.0
2010-05-09 04:22:03 oi NKTARDY Pascal 0.00 1.5M Đúng một phần 15.0
2010-05-08 12:04:12 acm COMPANY3 Pascal 0.00 248K Sai kết quả 0.0
2010-05-07 10:37:13 acm LUCKYNUM Pascal 2.97 212K Quá thời gian 0.0
2010-05-05 12:44:50 oi KDEL Pascal 5.65 10M Đúng một phần 50.0
2010-05-05 00:34:16 acm IVANA Pascal 0.00 360K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-04 12:17:54 oi VNINGAME Pascal 0.00 208K Chạy bị lỗi 0.0
2010-05-03 13:11:37 oi DIGIT0 Pascal 0.00 236K Đúng một phần 90.0
2010-05-03 12:04:53 acm MZVRK Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-02 11:05:11 oi V8ORG Pascal 0.11 5.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-01 11:41:53 oi BASEH Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-01 04:24:51 oi TTRAVEL Pascal 0.24 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-23 06:37:27 oi FIRS Pascal 0.70 1.1M Đúng một phần 90.0
2010-04-18 11:51:00 tutorial MPRIME1 Pascal 2.98 344K Quá thời gian 0.0
2010-04-18 10:44:01 oi HAF1 Pascal 1.37 8.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 10:18:24 tutorial MCITYHAL Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-18 05:25:45 oi TOINCSEQ Pascal 0.20 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 21:26:54 acm MKFLAGS Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-17 10:19:38 oi NK2MFS Pascal 0.07 404K Đúng một phần 63.6
2010-04-14 11:15:45 acm NKTRIO Pascal 1.92 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-14 09:46:29 acm TWO Pascal 0.00 364K Sai kết quả 0.0
2010-04-13 12:17:22 oi PBCSEQ Pascal 0.00 1.5M Đúng một phần 40.0
2010-04-11 04:45:34 acm MCLONUM Pascal 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-04-06 11:09:42 oi NUMCON Pascal 0.00 236K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-02 19:59:13 oi QBGAME Pascal 0.01 1.4M Đúng một phần 6.7
2010-04-01 11:36:09 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 10:47:57 acm DTDOI Pascal 0.00 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-31 07:15:12 acm XAYNHA Pascal 0.14 272K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-29 12:05:33 oi HAOI6000 Pascal 1.16 1.6M Đúng một phần 70.0