Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của huedang
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên:
Hạng: 106
Điểm: 78.6
Số bài giải được / đã làm: 142 / 164
Cấp bậc: 11
Đơn vị: THPT TPCL (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: ultimate

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 164 << < 1 2 3 4 5 6 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-20 04:01:53 oi DTTUI1 C++ 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2010-05-19 00:35:34 oi NTSEQ C++ 0.55 4.0M Đúng một phần 71.9
2010-05-18 03:53:55 acm SPSEQ C++ 1.32 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-17 20:35:14 acm VECTOR C++ 0.10 22M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-13 08:23:16 acm THEME C++ 3.27 101M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-13 08:21:56 oi NKTHEME C++ 2.39 101M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-13 07:58:44 oi NKREZ Pascal 3.28 320K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-13 07:44:54 tutorial QBHV Pascal 0.63 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-13 01:47:25 tutorial QBSEQ C++ 0.00 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-12 23:33:10 tutorial MMMGAME C++ 0.00 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-12 23:13:48 oi PWRFAIL C++ 0.84 11M Đúng một phần 90.0
2010-05-12 08:05:21 acm CRECT C++ 1.09 3.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-12 07:11:29 acm NKTRIO C++ 3.27 6.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-10 03:33:10 oi NKLINEUP C++ 3.33 4.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-10 03:02:25 acm QMAX C++ 0.48 3.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-09 22:12:11 acm CREC01 C++ 0.45 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-08 03:31:40 tutorial IOIBIN C++ 0.63 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 17:24:19 acm NK05MNIM C++ 0.00 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-07 02:19:53 acm CPPSET C++ 1.23 5.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-05 03:11:50 oi KDEL Pascal 1.80 5.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-03 02:07:38 oi NKDIVSEQ C++ 0.00 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-03 02:06:38 oi LEM3 C++ 0.13 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-01 05:22:47 acm QBRECT C++ 1.78 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-01 04:22:28 oi NKMSG C++ 0.51 4.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-01 04:20:55 acm MESSAGE C++ 0.55 4.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-30 23:29:07 acm HIWAY C++ 0.16 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-29 04:58:21 oi TTRAVEL C++ 0.35 3.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-28 09:11:49 acm MTWALK C++ 0.17 3.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-28 05:09:23 acm KAGAIN C++ 0.33 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-27 11:20:11 acm GPT C++ 0.01 2.5M Đạt yêu cầu 100.0