Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của huhuhu
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: ^^
Hạng: 34
Điểm: 195.4
Số bài giải được / đã làm: 306 / 352
Cấp bậc: 27
Đơn vị: CVP (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: huhuhu

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 352 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-05 22:19:31 acm BRIDGES Pascal 0.25 920K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-05 06:39:02 acm NPR Pascal 0.00 196K Chạy bị lỗi 0.0
2010-04-05 05:22:01 oi NUMCON Pascal 0.00 228K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-05 05:03:29 acm KDTUYEN Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-25 20:26:18 acm MMINPER Pascal 0.40 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-24 20:20:14 oi SBOOST Pascal 0.04 336K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-24 19:18:34 oi ROCKS Pascal 0.12 720K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-23 02:08:10 acm POWER Pascal 0.09 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-22 01:34:11 acm GONDOR Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 19:48:40 acm CTREE Pascal 0.12 636K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-19 02:26:06 oi TJALG Pascal 0.47 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-17 19:08:51 oi STABLE Pascal 0.58 808K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-17 02:38:10 acm QBINT C99 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2010-03-12 06:28:20 oi TAXID Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 03:40:17 oi LNACS Pascal 0.12 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 07:39:09 oi GRAPH_ Pascal 0.41 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 06:29:49 oi CRITICAL Pascal 1.52 4.4M Đúng một phần 65.0
2010-03-07 06:17:21 oi CNMARBLE Pascal 2.23 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 06:16:32 oi CUTRECT Pascal 1.91 17M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 08:55:40 oi NKSEV Pascal 3.13 43M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 08:17:05 oi CHAIN2 Pascal 1.46 27M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 08:54:35 acm CHNREST Pascal 0.04 56M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 07:05:45 acm LQDDIV Pascal 0.24 720K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 02:02:20 oi DTTUI1 Pascal 2.63 12M Đúng một phần 83.3
2010-03-01 01:54:49 oi NTHUGE Pascal 7.26 5.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 03:39:46 acm NTTREE Pascal 0.41 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 18:35:39 oi QVESCAPE Pascal 3.37 17M Đúng một phần 95.0
2010-02-25 07:24:04 acm TPMZVRK Pascal 0.00 212K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 07:16:21 acm TABLIC Pascal 0.04 224K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 06:49:16 acm CVJETICI Pascal 2.39 1.8M Đạt yêu cầu 100.0