Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của hungkcdhv
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Jindo
Hạng: 46
Điểm: 155.7
Số bài giải được / đã làm: 260 / 294
Cấp bậc: 22
Đơn vị: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: hungkcdhv

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 294 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-11 09:03:05 acm PAGAIN Pascal 5.71 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-10 11:25:38 acm KMBUS Pascal 0.00 476K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-09 08:05:55 acm XAYNHA Pascal 0.05 308K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 13:29:49 oi NUMCON Pascal 0.00 256K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 13:22:48 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 13:00:03 oi ROCKS Pascal 0.21 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-28 12:57:12 acm CON Pascal 0.26 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-22 09:42:40 oi SBOOST Pascal 0.02 492K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-12 07:26:56 oi TAXID Pascal 0.48 26M Đúng một phần 60.0
2010-03-11 20:19:43 oi STABLE Pascal 0.33 972K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 06:23:19 oi LNACS Pascal 0.20 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 10:31:21 oi GRAPH_ Pascal 0.44 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 09:22:56 oi TJALG Pascal 0.48 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 06:43:04 oi NKSEQ Pascal 0.77 8.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 03:04:26 tutorial QBSEQ Pascal 0.00 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:46:08 acm MINK Pascal 0.49 448K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:07:12 oi NKCABLE Pascal 0.07 592K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 01:57:34 oi VMUNCH Pascal 0.00 372K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 22:49:23 oi MAXARR3 Pascal 4.74 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 22:49:01 oi MAXARR2 Pascal 0.33 256K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 22:47:47 oi MAXARR1 Pascal 0.69 252K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 22:33:33 acm QBSTR Pascal 0.00 560K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 22:17:14 oi BONES Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 21:34:28 oi VSTEPS Pascal 0.05 740K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 20:56:44 acm PCIRCLE Pascal 0.75 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 20:34:31 tutorial QBMAX Pascal 0.00 288K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 20:14:40 oi VBGRASS Pascal 0.00 376K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 10:11:06 oi VRATF Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 09:46:59 acm LATGACH Pascal 0.00 232K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 09:34:53 acm FLOYD Pascal 0.03 324K Đạt yêu cầu 100.0