Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của jlightning
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: James Henry Lightning
Hạng: 168
Điểm: 41.7
Số bài giải được / đã làm: 58 / 99
Cấp bậc: 6
Đơn vị: THPT TPCL (Hạng 2)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: lightning

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 99 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-08 13:28:44 acm MULONE Pascal 1.67 364K Sai kết quả 0.0
2010-04-08 09:07:36 oi NKTARDY Pascal 0.00 888K Đúng một phần 25.0
2010-04-08 03:17:53 tutorial MDIGITS2 Pascal 0.11 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-08 02:31:58 oi VWORDS Pascal 0.00 216K Đúng một phần 28.6
2010-04-07 21:59:18 oi PWRFAIL Pascal 0.82 8.0M Đúng một phần 65.0
2010-04-07 11:39:18 oi VNCUT Pascal 0.02 98M Đúng một phần 50.0
2010-04-06 07:46:38 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-06 04:27:25 oi CTF Pascal 0.01 204K Đúng một phần 37.5
2010-04-06 03:51:33 oi PBCDEM Pascal 0.00 1.8M Đúng một phần 10.0
2010-04-04 09:27:25 oi ROCKS Pascal 0.21 236K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 04:07:43 oi LUBENICA Pascal 0.00 12M Đúng một phần 10.0
2010-04-01 05:15:01 oi LNACS Pascal 0.27 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 01:12:28 acm NKNL2 Pascal 1.46 364K Quá thời gian 0.0
2010-03-09 01:10:57 oi NKNL Pascal 0.09 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 08:39:37 oi BESTSPOT Pascal 1.94 288K Đúng một phần 91.7
2010-03-07 09:01:38 oi MAKHOA Pascal 1.01 204K Đúng một phần 35.0
2010-03-07 02:37:47 oi CUTRECT Pascal 0.38 7.6M Đúng một phần 40.0
2010-03-07 02:32:39 oi CNMARBLE Pascal 1.47 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 21:11:06 oi TRIBE Pascal 0.20 868K Đúng một phần 50.0
2010-03-04 09:35:49 oi VDANGER Pascal 0.06 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 08:21:43 oi NBFD Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 08:20:24 oi NBFM Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 08:19:25 oi NBFA Brainf**k 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 23:34:40 oi QBGAME Pascal 4.85 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 21:07:52 oi QBSELECT Pascal 0.96 908K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 03:27:27 oi ROTATION Pascal 0.00 212K Đúng một phần 70.0
2010-03-02 20:08:25 oi NTHUGE Pascal 0.68 204K Đúng một phần 28.6
2010-03-02 08:46:57 oi DMAYA Pascal 1.61 3.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 02:34:12 oi PWALK Pascal 0.10 216K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 01:34:54 oi COUNTCBG Pascal 0.58 596K Đạt yêu cầu 100.0