Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của john_jones
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: [Trichromatic] XilinX
Hạng: 35
Điểm: 182.9
Số bài giải được / đã làm: 185 / 188
Cấp bậc: 25
Đơn vị: Fudan University (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI:

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 188 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-04-29 22:24:23 acm TREENUM Haskell 4.47 3.6M Quá thời gian 0.0
2009-04-29 21:31:58 tutorial FMATCH C++ 2.29 11M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:29:58 acm LIS2VN C++ 1.11 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:29:44 acm OTOCI C++ 6.89 24M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:25:59 oi LSORTVN C++ 1.00 10M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:25:01 acm PIZZALOC C 1.19 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:24:45 tutorial MDIGITS2 C 0.09 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:24:19 tutorial MSE07B C++ 0.50 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-29 21:23:08 acm MBIPALIN C 1.94 29M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-13 08:44:42 acm LATGACH4 C 0.09 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-13 08:38:09 acm CRATE C++ 1.50 9.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 20:16:25 acm MSE08H C++ 0.10 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 20:16:07 acm MSE08G C++ 0.46 7.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 20:15:15 acm MSKYCODE C 0.50 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-10 10:13:59 acm ATOURISM C++ 1.85 238M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 01:01:54 acm MTRGAME C 9.33 4.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 01:01:13 acm FWFUNC C++ 10.28 16M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 01:01:02 acm BNWNIM C++ 1.34 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 01:00:38 acm FINFRAC C++ 0.12 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 01:00:22 acm PALDR C++ 3.85 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 01:00:03 acm CVXPOLY C++ 2.99 3.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 00:59:50 acm MAXISET C++ 1.75 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 00:59:36 acm BOBALLS C 4.77 12M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-09 00:59:25 acm SPACESET C 0.01 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-01 00:22:17 acm MUL2COM Java 0.54 224M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-01 00:20:00 acm CPPSET C++ 0.91 4.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-01 00:04:31 acm TRIOMINO C 0.01 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-31 23:48:35 acm BINARY C 0.05 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-31 23:12:59 acm COIN34 C 0.00 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-31 23:05:05 acm PALINY C++ 0.78 3.8M Đạt yêu cầu 100.0