Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của just4one
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Linkin Park
Hạng: 25
Điểm: 223.2
Số bài giải được / đã làm: 319 / 345
Cấp bậc: 31
Đơn vị: NT iTeam (Hạng 2)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: just4one

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 345 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-05-02 22:31:16 tutorial MDIGITS2 C++ 0.66 3.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-02 21:49:38 oi BARICAVN C++ 1.19 9.2M Đạt yêu cầu 100.0
2009-05-02 05:27:31 acm PIZZALOC C++ 1.31 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-19 06:55:33 acm MBIPALIN C++ 1.52 10M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-18 21:23:20 acm PALDR C++ 0.90 8.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-17 14:13:22 acm BOBALLS C++ 2.12 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-11 08:40:10 acm QBSTOCK C++ 0.05 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-11 08:26:35 acm GCDSUM C++ 1.30 27M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-11 08:05:01 tutorial CHARSET C++ 0.13 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-11 07:57:47 acm ETF C++ 0.84 11M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-08 13:22:15 acm FINFRAC C++ 0.08 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-07 09:44:16 acm SPACESET C++ 0.01 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-04-03 13:14:27 oi STRAVEL C++ 12.29 24M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-29 06:25:33 acm MTELE C++ 0.55 143M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-21 23:51:34 tutorial MBLAST C++ 0.61 22M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-21 22:58:38 acm MKUHAR C++ 0.07 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-13 06:46:18 acm MCARDS C++ 0.17 3.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-10 08:51:34 tutorial MNERED C++ 0.06 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-10 04:34:31 acm MREPLBRC C++ 0.19 3.0M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-08 00:18:01 acm MZVRK C++ 0.05 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-03-04 10:37:36 tutorial M00PAIR C++ 0.22 6.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-28 09:25:47 oi PAGODA Pascal 0.12 8.4M Đúng một phần 70.0
2009-02-26 06:17:17 oi LINEGAME C++ 2.73 22M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-25 07:50:20 acm SLIKAR C++ 0.32 32M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-25 07:28:04 oi TOY C++ 0.05 15M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-25 05:50:14 oi STOCK C++ 1.81 5.3M Đúng một phần 69.2
2009-02-25 00:33:30 acm MDOLLS C++ 0.66 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-24 08:08:24 acm CPPSET C++ 0.95 3.8M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-24 08:08:24 acm PASSET Pascal 1.03 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2009-02-24 08:08:21 acm ORDERSET C++ 4.61 8.9M Đạt yêu cầu 100.0