Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của just_like_it
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Zeratul
Hạng: 60
Điểm: 123.0
Số bài giải được / đã làm: 185 / 262
Cấp bậc: 17
Đơn vị: CVP (Hạng 4)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: just_like_it

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 262 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-25 20:49:27 acm MMINPER Pascal 1.61 984K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-23 02:26:14 acm POWER Pascal 2.99 204K Quá thời gian 0.0
2010-03-22 11:36:39 acm LATGACH4 Pascal 0.32 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-22 09:26:07 oi DMAYA Pascal 2.13 1.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 19:36:22 tutorial M3TILE Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 08:03:34 oi SBOOST Pascal 0.03 360K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 03:58:29 oi ROCKS Pascal 0.40 332K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-18 00:43:21 oi MNE07 Pascal 0.00 204K Đúng một phần 53.3
2010-03-17 20:07:38 oi GRAPH_ Pascal 0.40 3.1M Đúng một phần 85.7
2010-03-14 10:24:26 oi TJALG Pascal 0.48 3.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-12 05:05:21 oi TAXID Pascal 0.00 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 18:38:15 oi STABLE Pascal 0.40 1.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 18:35:04 oi LNACS Pascal 0.15 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 07:10:28 oi CNMARBLE Pascal 1.72 10.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 07:10:02 oi CUTRECT Pascal 2.50 12M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 21:09:08 oi NKGIFTS Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 07:10:16 acm LQDDIV Pascal 2.61 724K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 02:11:40 oi DTTUI1 Pascal 3.41 13M Đúng một phần 66.7
2010-03-01 01:58:25 oi NTHUGE Pascal 10.20 3.4M Đúng một phần 95.2
2010-02-28 06:37:43 acm NTTREE Pascal 0.52 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 20:31:24 oi FOCUS Pascal 9.14 8.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 08:08:27 acm BINARY Pascal 0.05 208K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 06:40:45 acm MAJSTOR Pascal 0.00 364K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 00:37:05 acm TABLIC Pascal 0.08 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 08:48:47 acm TPMZVRK Pascal 0.01 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 07:02:24 acm MZVRK Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 06:41:11 acm CVJETICI Pascal 1.39 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 19:27:23 oi DTOGRADA Pascal 0.64 8.0M Đúng một phần 60.0
2010-02-21 07:16:58 oi CBUYING Pascal 2.88 1.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-21 03:51:40 acm DQUERY Pascal 2.06 9.0M Đạt yêu cầu 100.0