Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của khanh45a3kct
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Đậu Duy Khánh
Hạng: 209
Điểm: 32.2
Số bài giải được / đã làm: 54 / 120
Cấp bậc: 4
Đơn vị: FTU Knights 1 (Hạng 3)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: khanh45a3kct

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 120 << < 1 2 3 4 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2009-10-25 13:32:42 acm WALK C++ 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-10-23 05:10:49 oi QBSEGPAR C++ 0.07 2.8M Đúng một phần 20.0
2009-10-21 21:56:20 oi QBROBOT C++ 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-10-21 04:08:24 oi FOCUS C++ 0.00 2.8M Đúng một phần 15.0
2009-10-20 01:52:54 oi AREATRI C++ 0.00 2.8M Đúng một phần 5.0
2009-10-19 12:32:50 acm CHNREST C 0.00 0K Biên dịch gặp lỗi 0.0
2009-10-18 06:00:53 oi QBTICKET C++ 0.46 6.6M Đúng một phần 70.0
2009-10-16 23:34:55 oi CTNBULLS C++ 0.01 2.5M Đúng một phần 50.0
2009-10-15 12:04:28 oi ROBOT2 C++ 0.09 2.7M Đúng một phần 56.0
2009-10-15 11:52:17 oi NKLAND C++ 1.14 2.7M Đúng một phần 81.8
2009-10-14 12:43:54 oi HELPPM C++ 8.58 6.4M Đúng một phần 40.0
2009-10-11 08:42:50 acm CHEAT C++ 0.27 3.3M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-07 09:42:04 acm NSP C++ 2.86 6.4M Quá thời gian 0.0
2009-10-07 08:23:49 oi INTEGER7 C++ 0.00 2.5M Đúng một phần 65.0
2009-10-06 13:40:19 acm MDOLLS C++ 1.17 2.8M Sai kết quả 0.0
2009-10-06 12:48:48 oi PBCSEQ C++ 3.54 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-04 22:33:09 oi ANT C++ 0.05 3.5M Đúng một phần 20.0
2009-10-02 17:02:13 oi MEO C++ 0.68 2.7M Đúng một phần 50.0
2009-10-02 16:44:07 oi NKLP C++ 2.95 8.4M Đúng một phần 93.8
2009-10-02 14:13:39 oi NKTOSS C++ 0.00 0K Sai kết quả 0.0
2009-10-02 13:17:27 oi VRATF C++ 0.00 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-02 13:00:43 acm LQDGONME C++ 0.11 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-02 05:11:55 tutorial QBSEQ C++ 0.39 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-01 22:33:33 acm CONNECTE C++ 0.00 2.5M Sai kết quả 0.0
2009-10-01 22:21:50 oi NKTREE C++ 0.88 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2009-10-01 10:36:09 acm SOPENP C++ 7.48 18M Quá thời gian 0.0
2009-10-01 01:57:33 acm MZVRK C++ 0.00 2.7M Sai kết quả 0.0
2009-09-30 18:41:48 oi FACUP C++ 0.00 3.0M Đúng một phần 20.0
2009-09-30 17:32:18 oi NKNUMFRE C++ 0.07 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2009-09-30 17:07:00 oi NKDIVSEQ C++ 0.05 2.5M Đạt yêu cầu 100.0