Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của khuc_tuan
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Khúc Anh Tuấn
Hạng: 3
Điểm: 412.1
Số bài giải được / đã làm: 466 / 492
Cấp bậc: 57
Đơn vị: Nanyang Technological University (Hạng 3)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: khuc_tuan

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 492 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-05-16 01:54:41 oi SKIVER1 C++ 0.16 11M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-16 00:49:02 acm NICEQUAD C++ 0.34 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-16 00:27:48 oi VNEMPIRE C++ 2.77 10.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-05-16 00:16:20 oi VNINGAME C++ 0.03 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-30 10:06:30 acm MELE3 C++ 0.30 3.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 02:25:28 oi NUMCON C++ 0.00 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-02 22:51:10 main QMAX4 C++ 1.72 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-02 09:23:09 acm KDTUYEN C++ 0.85 2.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 04:42:54 acm MVECTOR C++ 1.45 3.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-26 07:19:05 acm GSP1 C++ 3.17 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-26 04:57:34 tutorial NEAREST C++ 0.01 5.7M Sai kết quả 0.0
2010-03-23 04:46:45 oi ROCKS C++ 1.46 4.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 04:12:55 oi STABLE C++ 0.77 4.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 04:02:15 oi LNACS C++ 0.11 6.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 02:47:16 oi GRAPH_ C++ 0.91 4.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-25 04:19:43 oi CRUELL C 0.45 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-25 03:50:58 oi CRUELL2 C 0.00 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-24 05:28:44 acm QBDISNEY C++ 0.73 3.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-22 04:54:28 acm TPJOUR C++ 4.27 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-21 05:23:34 acm TREECST C++ 8.57 38M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-21 03:32:22 acm TABLIC C++ 0.13 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-21 03:19:10 acm PERIODNI C++ 0.28 4.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-21 02:43:19 acm MAJSTOR C++ 0.00 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-15 10:46:33 acm KSPREE C 1.39 9.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-12 08:07:54 acm POST2 C++ 2.10 15M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-06 02:38:03 oi NTPFECT C++ 0.00 2.8M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-05 10:35:18 oi CTNBULLS C++ 0.02 3.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-05 10:10:00 acm VUKVN C++ 0.53 5.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-05 10:07:24 oi VTRI2 C++ 7.12 3.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-05 09:39:14 oi VTRI Java 9.40 182M Đạt yêu cầu 100.0