Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của ktuan
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: lanhlung
Hạng: 7
Điểm: 349.3
Số bài giải được / đã làm: 416 / 466
Cấp bậc: 49
Đơn vị: ils (Hạng 1)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: ktuan

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 466 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-03-03 10:49:50 acm DIVREL Pascal 0.00 248K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-03 07:27:25 acm POST Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 08:14:03 acm MATCH2 Pascal 0.12 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-01 01:50:46 acm PYRAMID2 Pascal 0.02 492K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 09:06:14 acm FLOYD Pascal 0.06 328K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 08:31:13 oi NTSEQ Pascal 1.33 2.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-22 22:34:20 oi CBUYING Pascal 2.90 1.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-15 08:01:18 oi DTOGRADA Pascal 4.73 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-08 03:41:00 oi TWOOPERS Pascal 0.11 1.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-04 08:06:43 acm RECT1 Pascal 0.42 308K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-02 08:51:59 oi MAXARR1 Pascal 0.45 984K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 11:46:54 acm TPJOUR Pascal 14.65 228K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 11:16:24 oi VTRI2 Pascal 6.40 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-30 10:03:22 oi VTRI Pascal 0.00 516K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 09:29:22 oi CRUELL2 Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 09:00:44 acm BAOVE Pascal 0.63 700K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 08:53:37 acm CUTSEG Pascal 4.94 41M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-29 08:33:22 oi DEMSO Pascal 0.00 244K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-28 06:58:13 oi LEM5 Pascal 4.84 2.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-22 06:52:18 oi MYSTERY Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-19 09:01:15 oi NKPATH Pascal 38.16 288K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-19 07:17:31 acm KSPREE Pascal 0.01 18M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-19 06:53:58 oi V8SORT Pascal 0.07 90M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-08 07:36:37 acm SPBINARY Pascal 0.24 304K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-08 07:04:23 oi HP09ANTS Pascal 1.23 3.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 11:05:01 acm DTPYRA Pascal 5.66 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 10:32:38 oi NTPFECT Pascal 0.00 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-07 08:16:33 acm MINMOVE Pascal 2.38 2.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-02 07:09:16 oi DTTUI1 Pascal 0.79 49M Đạt yêu cầu 100.0
2010-01-02 06:40:39 acm PATULJCI Pascal 14.43 20M Đạt yêu cầu 100.0