Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của kvd
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Dao Bui Trung Kien
Hạng: 27
Điểm: 217.4
Số bài giải được / đã làm: 291 / 357
Cấp bậc: 30
Đơn vị: Hanoi-Amsterdam High School (Hạng 2)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: kvd

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 357 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-28 11:07:09 acm CATALAN Pascal 0.00 372K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-15 12:41:19 oi CRITICAL Pascal 2.14 6.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-15 12:32:08 oi GRAPH_ Pascal 8.35 101M Đúng một phần 95.2
2010-04-12 06:04:22 acm KDTUYEN Pascal 0.00 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-12 03:13:29 oi PASSWORD Pascal 0.25 64M Đúng một phần 10.0
2010-04-11 23:25:03 acm KMBUS Pascal 0.04 392K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-03 05:29:50 oi MASKTAPE Pascal 8.58 108M Đúng một phần 80.0
2010-04-01 23:46:48 acm STREDUCE Pascal 1.61 1.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-01 00:12:12 acm DP Pascal 0.21 520K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-30 15:01:40 acm XAYNHA Pascal 0.04 988K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-11 05:30:51 oi LNACS Pascal 0.13 4.4M Đúng một phần 90.0
2010-03-10 08:49:26 oi TJALG Pascal 0.50 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 02:03:14 oi NKRACING Pascal 0.85 1.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 21:52:02 acm DEGREE Pascal 0.00 224K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 03:05:13 oi CNMARBLE Pascal 1.57 4.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 02:51:45 oi CUTRECT Pascal 3.44 110M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 12:28:54 oi NKTOSS Pascal 2.22 27M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-05 12:27:46 acm CARDS Pascal 3.17 256M Chạy bị lỗi 0.0
2010-03-01 11:57:47 oi FACUP Pascal 0.17 1.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 09:55:43 acm NTTREE Pascal 0.32 676K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 05:12:56 oi NTSEQ Pascal 4.14 5.0M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 04:00:29 tutorial MCONVOI Pascal 4.38 16M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 13:08:14 oi NTHUGE Pascal 5.38 15M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 06:42:54 acm MILITARY Pascal 1.78 272K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 03:11:31 acm MTRIAREA Pascal 4.68 596K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 03:02:45 oi QBMARKET Pascal 13.35 1.8M Đúng một phần 85.0
2010-02-24 08:50:09 oi DRASHOOT Pascal 10.23 5.4M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 05:00:35 acm ALADDIN Pascal 0.17 552K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-24 02:15:15 acm MMATRIX Pascal 0.13 352K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-23 22:17:20 oi VCOWCAR Pascal 0.21 2.3M Đạt yêu cầu 100.0