Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Hồ sơ của linhhahaduc
Hồ sơ Thống kê Đóng góp Thành tích

Tên: Nguyễn Đức Anh
Hạng: 30
Điểm: 215.1
Số bài giải được / đã làm: 315 / 339
Cấp bậc: 30
Đơn vị: DHKHTNDHQGHN (Hạng 7)
Email: Hidden
Tài khoản VNOI: mrsoul0410

Các bài đã làm

Kết quả 1 - 30 / 339 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>    Hiển thị # 
Vào lúc Loại bài Mã bài Ngôn ngữ Thời gian Bộ nhớ Thông báo Kết quả
2010-04-16 02:53:27 tutorial QBMAX Pascal 0.00 448K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-13 09:50:34 acm LIQ C++ 0.08 2.7M Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-10 10:25:51 acm KMBUS Pascal 0.00 440K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-04 09:31:12 oi ROCKS Pascal 0.10 204K Đạt yêu cầu 100.0
2010-04-03 22:41:05 oi NUMCON Pascal 0.00 380K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-31 11:29:14 oi STABLE Pascal 0.37 1.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-24 05:04:46 oi LNACS Pascal 0.39 5.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-22 08:11:54 oi SBOOST Pascal 0.03 512K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-21 03:42:17 oi XUCXAC Pascal 0.35 4.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-16 08:23:36 oi TAXID Pascal 0.07 352K Đúng một phần 60.0
2010-03-10 02:17:56 oi GRAPH_ Pascal 0.55 2.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-10 01:29:34 oi TJALG Pascal 0.54 2.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-09 02:49:55 acm HIWAY Pascal 0.00 408K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 23:53:30 acm DEGREE Pascal 0.00 360K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-08 08:01:13 oi CRITICAL Pascal 2.33 4.6M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 11:21:40 oi CNMARBLE Pascal 2.58 6.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-07 11:21:16 oi CUTRECT Pascal 6.97 13M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-04 07:40:11 acm SQUARES Pascal 1.66 352K Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 22:30:56 oi PWRFAIL Pascal 6.08 64M Đạt yêu cầu 100.0
2010-03-02 07:30:40 acm CASTLE Pascal 0.18 31M Sai kết quả 0.0
2010-03-01 08:03:54 oi NTHUGE Pascal 4.38 4.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 10:41:53 acm NTTREE Pascal 0.49 1.2M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-28 09:29:43 oi NTSEQ Pascal 3.45 3.5M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 06:52:50 oi NKBRK2 Pascal 0.00 392K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 06:47:28 oi FWATER Pascal 1.34 792K Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-27 04:58:19 oi QBBISHOP Pascal 0.40 1.3M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 10:37:01 acm OPTCUT Pascal 2.19 39M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-26 09:22:15 oi DRASHOOT Pascal 6.65 3.9M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 23:30:12 oi QBROBOT Pascal 0.55 2.1M Đạt yêu cầu 100.0
2010-02-25 11:25:19 oi QBMSEQ Pascal 0.07 396K Đạt yêu cầu 100.0